Arealplanlegger og samferdselsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

På reguleringsavdelingen har vi ledig 1 stilling som samferdselsplanlegger og 1 stilling som arealplanlegger 

Asker kommune er en fremtidsrettet og inkluderende kommune i den raskt voksende Osloregionen. Kommunen har en bevisst strategi om vekst og utvikling i og rundt kollektivknutepunktene. Som følge av veksten som kommer i vår region er vi i gang med flere store og spennende tettsteds-utviklingsprosjekter og større planprosesser og flere oppgaver står for tur. I de pågående og kommende prosessene skal hvert tettsted utvikles med urbane kvaliteter og møteplasser uten at stedets særpreg forringes og ved ivaretagelse av de grønne og historiske kvalitetene. Kommunen har også stort fokus på gode boligområder med høy bokvalitet. 

Reguleringsavdelingen er en av tre avdelinger i virksomheten samfunnsplanlegging, organisert under tjenesteområdet samfunnsutvikling. Som ansatt vil du jobbe sammen med 15 andre planleggere i et kunnskapsrikt og engasjert fagmiljø med varierende og krevende arbeidsoppgaver innen arealplanlegging. Vi jobber i tett dialog med de øvrige avdelingene i virksomheten og på tvers av virksomheter. Vi har ansatte med ulik faglig bakgrunn, alt fra arkitekter, landskapsarkitekter, sivilingeniører, samfunnsvitere, og arealplanleggere. Denne variasjonen beriker arbeidsmiljøet og øker kvaliteten på saksbehandlingen.  Vil du være en viktig bidragsyter, vil vi gjerne høre fra deg. 

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling av samferdselsplaner og arealplaner og forvaltning etter plan- og bygningsloven. Samferdselsplanleggeren vil være ressursperson for samferdsel i pågående planarbeid og byggesaker. 

Kvalifikasjoner

 •  Høyere utdanning innen relevante fagområder, fortrinnsvis på masternivå 
 •  Erfaring innenfor fagfeltet vil bli vektlagt, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 •  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk kreves.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 •  er samfunnsengasjert og opptatt av å påvirke lokalsamfunnet til beste for innbyggerne.
 •  er nytenkende
 •  trives i et hektisk miljø, har evne til rask omstilling og kan ha mange oppgaver samtidig
 •  har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og har en fleksibel arbeidsform
 •  er bevisst hvordan ditt eget arbeid inngår i en større helhet og har en klar forståelse for hva det vil si å yte service
 •  har gode kommunikasjonsegenskaper
 •  har forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 •  Varierende og spennende arbeidsoppgaver innen areal-/samferdselsplanlegging.
 •  Et dyktig og engasjert tverrfaglig fagmiljø med gode samarbeidsforhold.
 •  Gode kartløsninger med kobling til planinformasjon - og mulighet for kartanalyser og visning av planinformasjon i 3D.
 •  En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning. 
 •  Oppgaver i dynamikk mellom politikk og administrasjon.
 •  Fleksibel arbeidstid. 
 •  Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 •  Trivelige lokaler på Trekanten, i Asker sentrum. 
 •  Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner

Jørgen Tysseland
Avdelingsleder
Marte Helene Lie
Virksomhetsleder
Telefonnummer: (+47) 901 30 531

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.