Arealplanlegger - Hamar

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss.

Som arealplanlegger i Asplan Viak vil du bli kollega med våre 185 dedikerte planleggere rundt om i landet, som daglig jobber med å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsninger for omgivelsene våre.

Asplan Viaks kontor i Hamar har et tverrfaglig plan- og prosjekteringsmiljø med i alt 17 engasjerte medarbeidere. Vårt fagmiljø på plan i Hamar har 8 medarbeidere, og har et bredt spekter av oppgaver innen planfaget; evalueringer, analyser, konsekvensutredninger, kommunedelplaner, by- og stedsutvikling, arealplaner og visualisering.

Vi har økende oppdragsmengde og ønsker å styrke oss ytterligere innen planfaget. Vi søker derfor etter arealplanlegger med noe allsidig erfaring. Hos oss vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av arealplaner med tilhørende bestemmelser og beskrivelser.
 • Gjennomføre og styre planprosesser.
 • Utredningsarbeid, i første rekke knyttet opp mot konsekvensutredninger
 • Utarbeidelse av arealplaner
 • Saksbehandling av private reguleringsplaner
 • Arbeide med KU-metodikk jfr Håndbok V712
 • Informasjon og publikumskontakt
 • Bruk av GIS i planarbeidet 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper:

 • Faglig initiativrik og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner og dyktig lagspiller
 • Evner til å finne gjennomførbare løsninger
 • God helhetsforståelse

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer/fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer  

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad.

For flere ledige stillinger se her: https://www.asplanviak.no/jobb-hos-oss/

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger