Arealplanlegger for styring av Forsvarets eiendommer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg skal bidra til å skape forsvarsevne gjennom god utvikling og forvaltning av Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. I stab for eiendomsstyring ledes det strategiske arbeidet med utviklingen av eiendomsporteføljen, herunder også arbeidet med å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser i den sivile planleggingen.

Vi søker etter 1-2 seniorarkitekter/seniorrådgivere som kan jobbe i arealplan-temaet i stab for eiendomsstyring. Arealplanteamets oppdrag er å sørge for at Forsvarets arealbruksmessige rammebetingelser blir ivaretatt i sivile planer og gir råd til Forsvarsdepartementet, Forsvarets militære organisasjon og Forsvarsbyggs ledergruppe innenfor oppgaveområdet. Arealplanteamet bidrar til fastlegging av policy for arealplanleggingen i Forsvaret herunder også bruken av innsigelse.

Arbeidssted er Oslo, men alternative arbeidssteder kan være en av Forsvarsbyggs andre hovedlokasjoner (Hamar, Harstad, Bergen, Trondheim eller Bardufoss).

 

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens §25.

Les mer om Forsvarsbygg her

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig rådgivning og styring i forbindelse med Forsvarsbyggs behandling av sivile arealplaner
 • Behandling av innsigelsessaker etter plan- og bygningsloven
 • Behandling av regionale og nasjonale arealplaner
 • Være bindeledd mellom Forsvarsdepartementet, sentrale militære enheter og planmyndigheter

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra arbeid med arealplanlegging
 • Ønskelig med erfaring med GIS eller andre visualiseringsverktøy
 • Sikkerhetsklarering til nivå Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytisk
 • Evne til å arbeide strategisk
 • Gjennomføringsevne

 

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorarkitekt/seniorrådgiver (kode 1182/1364) fra 650.200 til 745.600. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Bjørn Bergesen
Telefonnummer: (+47) 957 52 879
Haakon Wilhelm Øberg
Telefonnummer: (+47) 992 37 658

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger