Arealplanlegger / Byplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I forretningsenhet Vest har vi et innovativt arbeidsmiljø med ca. 300 medarbeidere. Til sammen representerer vi de fleste fagmiljøer, og jobber både enfaglig og tverrfaglig. Multiconsults regionskontor i Bergen ligger på Nesttun langs bybanetraséen, omtrent 10 minutters kjøretur fra Bergen sentrum. Forretningsenhet Vest har også kontorer på Voss og Stord.

Seksjon Areal og utredning består av 12 dyktige medarbeidere som jobber med rådgivning og arealplanlegging for kommuner, fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane Nor og private utbyggere på Vestlandet. Vi består av folk med fagbakgrunn som arkitekt, arealplanlegger, ingeniør, landskapsarkitekt, geograf, arkeolog og teknisk tegner. Oppdragene våre er svært varierte fra boligplaner i sentrum til store vegprosjekt og stedsutviklingsoppgaver. Vi jobber alltid i tette prosjektteam sammen med andre fag i vår bedrift som samferdsel, landskap, miljø og vann. Vi har sterkt fokus på bærekraft og arbeider med å utvikle oss på digitale løsninger i planarbeidet og i medvirkningsprosesser.

Vi søker en til to arealplanleggere som kan bidra til å utfylle vår kompetanse og erfaring, og samtidig være med å gjøre vår arbeidshverdag enda kjekkere. Dersom du vil jobbe tverrfaglig og mot kunder med en variert og utfordrende arbeidshverdag, så vil vi gjerne ha deg med på laget vårt.

Arbeidsoppgaver:
• Reguleringsplaner
• Kommuneplaner
• Kommunedelplaner
• Stedsanalyser og mulighetsstudier
• Konsekvensutredninger
• GIS-analyser

• Relevant utdanning fra universitet/høyskole
• Faglig bakgrunn innen areal- og samfunnsplanlegging
• Det er ønskelig med 2-4 års erfaring fra bransjen innen offentlig eller privat sektor
• Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner på norsk

Personlige egenskaper:
• Positiv og engasjert
• Strukturert
• Utadvendt
• God gjennomføringsevne
• Selvstendig, initiativrik og faglig dyktig
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger