Arealforvaltning, Stjørdal kommune

Arealplanlegger vikariat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være en del av et kompetent fagmiljø i Midt-Norge og gjøre Stjørdal til et ”Godt valg for framtida”? 

Da har du sjansen nå.

Enhet arealforvaltning i etat Teknisk drift behandler hvert år flere hundre saker fordelt på 26 medarbeidere. Enheten er flerfaglig og består blant annet av ingeniører, siv.ing, arkitekter, jurister og naturforvaltere. Vi er inndelt i faggruppene: byggesak, kart og geodata, regulering, plan og miljø. 

Vikariatet er i et år med mulighet for forlengelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, har utstrakt kontakt med fagmiljøer og tiltakshavere.  
 • Oppgavene består av by- og arealplanlegging, saksbehandling av private og offentlig aktørers reguleringsplaner, noe prosessledelse/utarbeidelse av område- og detaljplaner samt medvirkning til gode planprosesser. 

Kvalifikasjoner

 • For stillingen som rådgiver kreves mastergrad i arealplanlegging eller tilsvarende. 
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og god arbeidsholdning.
 • Du er effektiv, strukturert og har evne til å foreta selvstendige vurderinger.
 • Du har gode evner til kommunikasjon og samarbeid med eksterne aktører og internt i organisasjonen.
 • Det er en fordel med erfaring med erfaring fra utarbeiding av arealplaner og saksbehandling.
 • Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. 
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling i et tverrfaglig miljø med dyktige medarbeidere.
 • Fleksitid.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • God pensjonsordning og fri ulykkes - og gruppelivsforsikring.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.
 • Søkere som gjør bruk av fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på dette i søknaden.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.   

Utdanning og praksis fylles ut i skjemaet. Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju. 

Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvaret på alvor? Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal – en by i vekst. Byen har et mangfoldig og aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet – du velger selv.

Kontaktpersoner

Geir Aspenes
Enhetsleder
Telefonnummer: 416 05 327

Hvem er Stjørdal Kommune?

Værnesregionen er et godt etablert samarbeid om en rekke kommunale tjenester mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal. Værnes i Stjørdal kommune er det geografiske knutepunktet i regionen. Tjenestetilbudet i kommunene er godt, og avstanden mellom det urbane og det landlige er relativt kort innenfor regionen. Slagordet til Værnesregionen er "Fra fjord til fjell" - som er akkurat det de seks kommunene kan by på.