Arealforvaltere

To ledige stillinger som arealforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen Region midt er det to ledige stillinger som arealforvalter.   Seksjonen består i dag av 26 ansatte. Som medarbeider hos oss vil du gjøre faglige vurderinger som betyr mye for dem som skal ferdes og oppholde seg trygt langs vegene våre. Vi har blant annet ansvar for saksbehandling i henhold til veglov og plan- og bygningslov, planlegging av anlegg for alle typer trafikanter og en rekke andre trafikksikkerhetsoppgaver. Seksjonen arbeider tett mot kommuner og fylkeskommune, og representerer et sammensatt fagmiljø med store muligheter for faglig utvikling.

En stilling har kontorsted Molde, den andre kontorsted Ålesund.

Som arealforvalter skal du blant annet arbeide med:

 • behandling av planer og andre saker etter plan- og bygningsloven
 • behandling av saker etter vegloven - dispensasjoner fra byggegrense, avkjørselsaker og annet
 • tilgrensende oppgaver innen areal- og planforvaltning – trafikksikkerhetsplaner og annet
 • veiledning av private og offentlige organisasjoner  

Andre oppgaver som kan bli lagt til stillingene er behandling av saker knyttet til miljø, trafikksikkerhet, trafikkteknikk/skilting, med mer.

 • Vi vil at du har minimum treårig universitets- eller høgskoleutdanning. Det er en fordel at du har tatt relevante fag som for eksempel fysisk planlegging, by- regionplanlegging, vegplanlegging, geografi eller samfunnsplanlegging. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, ønsker vi at den er godkjent av NOKUT (www.nokut.no).
 • Det er en fordel at du har erfaring fra saksbehandling i nevnte fag og offentlig forvaltning.
 • Siden du må påregne noe reisevirksomhet må du ha førerkort klasse B.
 • Vi vektlegger personlige egenskaper spesielt: Du er nøyaktig, effektiv og strukturert, og liker å jobbe selvstendig og sammen med andre. Du tar initiativ og liker utfordringer. Du har meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne.

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine relevante vitnemål og attester. Originalene tas med til et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Lisbeth Smørholm
Seksjonsleder
Telefonnummer: 92827024

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger