Areal- og transportplanlegger

Areal- og transportplanlegger

Planavdelingen er en del av tjenesteområdet byutvikling og teknisk, og vi er et tverrfaglig fagmiljø med 23 kompetente medarbeidere som alle er engasjerte i byens utvikling. Arbeidsområdet omfatter planlegging av utbyggings- og samferdselsprosjekter, sentrumsutvikling, transformasjon samt øvrig areal- og transportplanlegging.

Stillingsbeskrivelse

Du vil bli en viktig bidragsyter til utvikling og oppfølging av avdelingens oppgaver innen bærekraftig areal- og transportplanlegging. Har du bakgrunn som transportplanlegger eller by- og arealplanlegger oppfordrer vi deg til å søke jobb hos oss!

 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i større og mindre planleggingsoppgaver gjennom område- og detaljreguleringer, samt planlegging av samferdselstiltak
 • Veilede innen fysisk tilrettelegging med fokus på gående, syklende og kollektivbrukere
 • Kontakt og samarbeid med andre avdelinger og myndigheter
 • Deltakelse og rådgiving ved kommunale og regionale planprosjekter
 • Prosjektledelse 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå med relevant fagkrets innen areal- og transportplanlegging
 • Har du bachelorgrad kan du være aktuell dersom du har lang og relevant erfaring
 • Erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet innen areal- og transportplanlegging
 • God kunnskap om Plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk vektlegges
 • Du kommuniserer godt på norsk (skriftlig og muntlig) 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig dyktig og engasjert, med gode samarbeidsevner
 • Du er løsnings- og resultatorientert
 • Du jobber strukturert - både selvstendig og i team
 • Du er positiv og har stå-på-vilje 

Vi tilbyr

 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø, samt faglig påfyll i form av kurs, studieturer og videreutdanning
 • Konkurransedyktige betingelser, og lønn etter avtale
 • Fleksitid 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Gode velferds-, senior- og pensjonsordninger
 • Hjem-Jobb-Hjem ordning
 • Arbeidsplass i nytt rådhus sentralt i Sandnes sentrum 

Kontaktpersoner

Bjørn Totland
Virksomhetsleder
Telefonnummer: 416 20 601

Hvem er Sandnes kommune -?

Sandnes i sentrum for fremtiden! Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7. største by med nærmere 76 000 innbyggere og er i stadig vekst. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyr våre ansatte utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene romslig, modig og sunn står i fokus. I Sandnes kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning.