Areal- og Transportplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Planavdelingen er en del av tjenesteområdet Kultur- og byutvikling, og består av 23 høyt kompetente og engasjerte medarbeidere, som alle brenner for byens utvikling.

Arbeidsområdet omfatter planlegging av utbyggings- og samferdselsprosjekter, sentrumsutvikling, transformasjon samt øvrig areal- og transportplanlegging, i tett samarbeid med lokale og regionale utviklingsmiljø.

Ved årsskiftet flytter vi inn i helt nytt rådhus i Sandnes sentrum!

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i større og mindre planleggingsoppgaver gjennom område- og detaljreguleringer, samt planlegging av samferdselstiltak
 • Veilede innenfor fysisk tilrettelegging med fokus på gående, syklende og kollektivbrukere
 • Kontakt og samarbeid med andre avdelinger og myndigheter
 • Deltakelse og rådgiving ved kommunale og regionale planprosjekter
 • Prosjektledelse

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor fagfeltet vektlegges
 • Kunnskap om Plan- og bygningsloven
 • Du kommuniserer godt på norsk (muntlig og skriftlig)
 • Lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Egenskaper

 • Du er faglig dyktig, med gode samarbeidsevner
 • Du er løsnings- og resultatorientert
 • Du jobber strukturert - både selvstendig og i team
 • Du er positiv og har ståpåvilje

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø, med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Vi har konkurransedyktige betingelser, og lønn etter avtale
 • Gode velferdsordninger
 • Hjem-Jobb-Hjem
 • Kontor i Sandnes sentrum
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksitid
 • Gode senior- og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Bjørn Totland
Plansjef
Telefonnummer: 51 33 56 06

Hvem er Sandnes kommune -?

Sandnes i sentrum for fremtiden! Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7. største by med nærmere 76 000 innbyggere og er i stadig vekst. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyr våre ansatte utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene romslig, modig og sunn står i fokus. I Sandnes kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning.