Areal- og samfunnsplanlegger - Samfunnsutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ansvar for kommuneplanen, reguleringsplaner, sentrumsutvikling og miljørettede utviklingsoppgaver. Vi jobber også med folkehelse, kulturminner, naturforvaltning, næringsutvikling og analyser knyttet til bolig- og befolkningsutvikling. Avdelingen har et godt og tverrfaglig miljø som består av 14 høyt kvalifiserte og kreative medarbeidere.

Vi søker en areal- og samfunnsplanlegger som kan være med å videreutvikle Oppegårdsamfunnet, og som har lyst til å bli med oss på reisen mot en ny kommune - et stort og spennende samfunnsprosjekt. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

  • kommuneplan og temaplaner,
  • befolkningsutvikling, statistikk og analyser,
  • delta i større planprosesser knyttet til område- og tettstedsutvikling, reguleringsplaner og utbyggingsavtaler

 

Kompetanse og personlige egenskaper

Vi søker etter en kollega som liker å jobbe tverrfaglig, og som kan bidra til å omsette mål og visjoner i konkrete planer.

Du må ha utdanning på masternivå innen relevant fagområde, fortrinnsvis

  • areal- og samfunnsplanlegging,  
  • samfunnsgeografi eller
  • miljøfaglig kompetanse.

Du må være faglig sterk og ha god kjennskap til planlegging etter plan- og bygningsloven og kunnskap og interesse for utvikling av gode lokalsamfunn. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er viktig. Vi søker en medarbeider som er strukturert og nøyaktig. Søker må være selvstendig, ha gode samarbeidsegenskaper og være serviceorientert.

Vi legger vekt på arbeidserfaring fra fagfeltet og god kjennskap til offentlig forvaltning.

  

Generell informasjon

Ta gjerne kontakt med oss om du vil høre mer om stillingen!

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste

Kontaktpersoner

Anne Holten
Fagleder
Telefonnummer: (+47) 66 81 90 70
Arild Øien
Plansjef
Telefonnummer: (+47) 66 81 91 09

Hvem er Oppegård kommune?

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her