Area Facility Manager (AFM)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som Area Facility Manager (AFM) er du ansvarlig for effektivt å sikre levering av Facility Management (FM) -tjenester, samt bidra til kommersielt attraktive og trygge butikker for kunder og medarbeidere. Stillingen vil rapportere til Country Facility Manager (CFM)

H&M Hennes & Mauritz AS har driftsansvar for 130 butikker i Norge og på Island,  fordelt på ca. 190 000m² og  4 regioner. Stillingen er lokalisert til sentrale Oslo. 

Reiseaktivitet må påregnes. 

 

Arbeidsoppgaver:

Strategi og planlegging

 • Sikre levering av FM-tjenester i henhold til H&Ms FM- strategi og definerte tjenesteomfang.
 •  Samarbeide med andre sentrale funksjoner for å sikre at FM blir ivaretatt i aktuelle initiativ og beslutninger. 
 • Fastsette krav for Area FM- servicer sammen med relevante funksjoner i organisasjonen, basert på H&Ms retningslinjer, globale krav, landsspesifikke krav og myndighetskrav.
 •  Utvikle og oppdatere FM-planer og aktiviteter som imøteser butikkenes krav og sørger for en sunn balanse mellom planlagte og reaktive oppgaver.
 • Utvikle regionens budsjett sammen med CFM basert på fastsatte krav og planlagte aktiviteter.
 • Sette mål for relevante KPIs i tråd med målsettinger. 

 

Levere

 • Gi relevante innspill til interne avdelinger for inkludering av FM- servicer i kontrakter.
 • Sikre at eksterne serviceleverandører og utleiere oppfyller kravene i sine kontrakter, inkludert styringsstruktur for dette.  
 • Kommunisere initiativ og tiltak som vil ha innvirkning på FM i butikkene.
 • Gi relevante innspill til nye butikker og ombygginger for å sikre kostnads- og kvalitetsnivå.
 • Ta over nye og ombygde butikker fra Construction for å sikre operative serviceleveranser.
 • Gjennomføre avtalte initiativ og prosjekt for regionen.

 

Oppfølging og forbedring

 • Overvåke og følge opp kostnadseffektivitet på butikks- og regionsnivå, basert på faktiske kostnader mot budsjett, inkludert prognoser.
 • Overvåke og følge opp kvalitetsnivå i butikker og regioner basert på definerte kvalitetsmål.
 • Utvikle og gjennomføre forbedringer i henhold til kostnads- og kvalitetsmål.
 • Implementere og videreføre gode rutiner, basert på beste praksis og erfaring fra butikkene, CFM og andre relevante interne avdelinger.
 • Drive og utvikle forbedringer sammen med eksterne tjenesteleverandører.

 

Kvalifikasjoner/ utdanning

 • Utdannelse innen business/ økonomi eller tekniske- / ingeniørfag. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Utmerkede ferdigheter i MS Office.
 • Flytende engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Analytisk, strukturert og evne til å håndtere mange oppgaver samtidig.  
 • Gode lederegenskaper, kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Prosjektledelse.

 

Personlig egenskaper

 • Trives med å jobbe i team og ser det store bildet.
 • Serviceinnstilt tankegang og kundeverdi i fokus.
 • Liker å jobbe effektivt, nøyaktig og strukturert.  
 • Håndterer stor arbeidsmengde og tar ansvarlige beslutninger.
 • Fleksibel og vilje til å lære.

 

Høres dette spennende ut?

Send inn søknad og CV til: annkristin.moldestad@hm.com innen 22. september 2017