Arbeidstilsynet leter etter IKT-medarbeidere

2. linje support/helpdesk/brukerstøtte - Arbeidstilsynets

Ønsker du å jobbe med 2/3.linjesupport i et selskap som tar sitt samfunnsansvar på alvor, hvor godt arbeidsmiljø og seriøse forhold settes høyt? I samarbeid med Academic Work leter Arbeidstilsynet nå etter en IKT-medarbeider til sitt kontor i Trondheim.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er å følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Nå leter de etter en engasjert IKT-medarbeider, som skal bidra som 2/3.linjesupport for interne kunder og i driften og vedlikeholdet av infrastrukturen som gjør arbeidet deres mulig. Arbeidstilsynet tilbyr deg en utfordrende arbeidshverdag i en selvstendig rolle med mye frihet under ansvar. Du vil ta imot innkommende saker, dykke ned i problemer og løse disse. Du vil få et eller flere ansvarsområder du kan fordype deg i og bli fagekspert innen. For eksempel satser Arbeidstilsynet mer på skytjenester framover og de har et ønske om å styrke dette på driftsiden.

I denne stillingen vil det være store muligheter for utvikling på sikt, men du må også like å gjøre de mer rutinepregede oppgavene. Arbeidstilsynet vil hjelpe deg i videreutvikling i faget gjennom god opplæring, oppfølging og ekstern kursing. Din arbeidsdag vil være fra 08:00-15:45 (08:00-15:00 sommertid), og arbeidsplassen er lokalisert midt i Trondheim sentrum. Du vil samarbeide tett med 22 andre kollegaer i et åpent kontorlandskap.

Hvorfor jobbe i Arbeidstilsynet?

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Arbeidstilsynet følger særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger
 • Staten gir gode pensjons og velferdsordninger
 • Avtale om trening i arbeidstiden

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidstilsynet har kompleks infrastruktur av nyere dato med fagsystemer og nettverk som du vil være med å drifte og vedlikeholde.
 • Drifte og vedlikeholde server-tjenester i både sky og lokalt tilhørende infrastruktur
 • Overvåke og sikre stabil leveranse av IKT-tjenestene
 • Videreutvikle og forbedre tekniske løsninger i driftsmiljøet
 • Ivareta sikkerheten i IKT-løsninger
 • Delta i prosjekter innen IKT-området
 • Opparbeide og vedlikeholde dokumentasjon på IKT-løsninger
 • Det stilles krav til egenutvikling
 • De som tilsettes må påregne å bidra også i andre oppgaver innen IKT som eksempelvis servicedesk
 • Oppgaver kan endre seg i takt med utviklingen innen IKT

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har fullført høyere utdanning innen IKT, men lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Innehar svært gode kommunikasjons
 • og formidlingsevner på norsk. Dette på grunn av mye kommunikasjon og support internt i bedriften.

Dine personlige egenskaper vil være minst like viktig som dine kvalifikasjoner. Som person har du en utpreget serviceinnstilling, brukerperspektiv og rolleforståelse. Du innehar gode kommunikasjons - og samarbeidsevner, og har en evne til å arbeide selvstendig og strukturert. I tillegg har du evne til å ta initiativ og være proaktiv, samt at du er fleksibel og med evne til å takle endringer og omstillinger.

Det er interessant om du i tillegg har

Erfaring fra større IKT-driftsmiljøer og fra prosjekter innen IKT-infrastruktur
Annen relevant utdanning og erfaring
Erfaring innen noen av disse områdene:

 • Amazon web services
 • Azure
 • Office 365
 • Citrix
 • System Center Configuration Manager
 • MobileIron
 • MS SQL
 • IIS
 • Episerver
 • Kubernetes
 • Docker

Hvis dette virker interessant, vil vi gjerne motta din søknad og CV! Vi vil gjerne at du i tillegg opplyser i søknad om relevant erfaring/kunnskap.

Nyutdannede oppfordres til å søke!

Søknadsfrist: 12. mai 2019

Øvrig informasjon

Stillingene er plassert som Seniorkonsulent/Rådgiver kode 1363/1434. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner, normalt innenfor spennet 500.000-680.000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønna trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir tilsatt må påregne at det skjer endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første seks månedene er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Arbeidstilsynet er en åpen og inkluderende arbeidsplass og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Arbeidstilsynet er en IA-virksomheter. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Hvis ønskelig kan du oppgi i din søknad om du vil vurderes ut fra særklasse.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som evt. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.

Firmabeskrivelse

Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Den fører tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, ferieloven og deler av tobakksskadeloven. De er organisert med et direktorat i Trondheim og syv regioner med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet. Deres viktigste samfunnsoppdrag er å følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Les mer om Arbeidstilsynet på deres hjemmeside. Arbeidstilsynet - for et godt arbeidsliv

Hvem er Academic Work?

Vi i Academic Work jobber med å finne karrieremuligheter til young professionals – personer som er i starten av sin karriere eller ønsker å bytte karrierevei. Young professionals er vår nisje, vårt ekspertområde og en målgruppe vi tror sterkt på. Vi er et internasjonalt selskap med 20 års erfaring. Hittil har vi hjulpet 120.000 personer i jobb, og bare i Norge tilbyr vi over 1.200 karrieremuligheter i året. 

Les mer om Academic Work og se flere ledige stillinger