Arbeidsplanlegger signal Kongsvingerbanen - Område Øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med planlegging og organisering av oppgaver innen drift og vedlikehold?

Område Øst har behov for arbeidsplanlegger ved signalavdelingen på Kongsvingerbanen.

Faggruppen har ansvar for drift og vedlikehold av signalanleggene på strekningen Lillestrøm - Magnor.

Faggruppeleder er ansvarlig for gruppen mens arbeidsplanlegger har operativt ansvar for planlegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: p.t. Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere og planlegge arbeidene som skal utføres i samråd med faggruppeleder, tilstandskontrollør og arbeidsleder/formann
 • Disponering av mannskap, koordinere ressursinnsats og bidra til god ressursutnyttelse
 • Sette opp arbeidsplaner, arbeidspakker og fremdriftsplaner
 • Turnus- og ressursplanlegging
 • Etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
 • Tilrettelegge for oppstartsmøter
 • Sørge for løpende informasjon om aktiviteters utvikling til medarbeiderne, og sørge for god ressursutnyttelse
 • Planlegge og organisere arbeidet i henhold til avtaler
 • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og andre aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev signalmontør
 • Erfaring med fremdrifts-/ressursplanlegging, turnusoppsett samt kunnskap om arbeidstidsbestemmelser er en fordel
 • God kunnskap om jernbanevirksomhet og Bane NORS tekniske regelverk innen fagområdet
 • Økonomiforståelse, risikoforståelse og kjennskap til HMS og SJA
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • Erfaring med arbeidsledelse er ønskelig
 • Førerkort klasse B
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknads dokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du er løsningsorientert , evner å tenke helhetlig og er endringsvillig
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Arne Olav Solberg
Telefonnummer: 90780981

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon