Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Arbeidsplanlegger Linjen Ofotbanen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 Område Nord har ledig stilling som arbeidsplanlegger ved Linjen Ofotbanen.

Linjen Ofotbanen har ansvar for sikkerhet og beredskap samt forvaltning, drift og vedlikehold av strekningen. Arbeidsplanlegger har operativt ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder Linjen.

Stasjoneringssted: Narvik

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontrollere og være fagkyndig for drift og vedlikehold
 • Vurdere og planlegge arbeidene som skal utføres i samråd med faggruppeleder eller prosjektleder
 • Lede arbeidslag i prosjekter
 • Etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
 • Sørge for løpende informasjon om prosjekters utvikling til medarbeiderne, og sørge for god ressursutnyttelse
 • Planlegge og organisere arbeidet i henhold til avtaler
 • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og andre aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev og/eller teknisk fagskole
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God kunnskap om jernbanetekniske fag er en fordel
 • Økonomiforståelse
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • Erfaring med fremdrifts-/ressursplanlegging, turnusoppsett samt kunnskap om arbeidstidsbestemmelser er en fordel
 • Erfaring med arbeidsledelse i anleggsvirksomhet er ønskelig
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag

 

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du er løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Jernbaneverkets verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert. 

 

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Anette Søraas
Telefonnummer: +47 918 28221
Knut-Erik Nikolaisen
Telefonnummer: +47 908 54473

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon