Arbeidsplanlegger- Høyspenning Vestfoldbanen - Område Oslokorridoren

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med planlegging og organisering av oppgaver innen drift og vedlikehold?

 

Høyspenning Vestfoldbanen avd. Hokksund og Larvik er to avdelinger med til sammen 20 ansatte og tilhører Oslokorridoren. Avdelingene har ansvar for drift og vedlikehold av strekningen: Asker- Kongsberg og Drammen - Larvik.

 

Som arbeidsplanlegger får du operativt ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen på strekningen som tilhører Vestfoldbanen.

 

Stillingen rapporterer til faggruppeleder

Stasjoneringssted: etter avtale

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontrollere og være fagkyndig for drift og vedlikehold
 • Vurdere og planlegge arbeidene som skal utføres i samråd med faggruppeleder eller prosjektleder
 • Lede arbeidslag i prosjekter
 • Etablere HMS-rutiner og følge opp disse herunder "Sikker jobbanalyse" og "Synergi"
 • Sørge for fortløpende informasjon til medarbeiderne, om prosjektets utvikling og sørge for god ressursutnyttelse
 • Planlegge og organisere arbeidet iht. avtaler
 • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
 • Arbeidsplanlegger må påregne å delta i beredskap ved behov

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør/KL montør.
 • Teknisk fagskole er en fordel.
 • God kunnskap om jernbanetekniske fag er en fordel
 • Erfaring med fremdriftsplanlegging/ressursplanlegging.
 • Økonomiforståelse
 • Godkjent hoved sikkerhetsvakt (HSV) eller være villig til å ta denne godkjenningen
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting.
 • Erfaring fra arbeidsledelse i anleggsvirksomhet er en fordel
 • Det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelse vi l bli foretatt i forbindelse med evt. tilsetting.

 

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God vurderingsevne
 • Nøyaktig og strukturert
 • God sikkerhet- og risikoforståelse
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og at du iht. Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utforderende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. personal billett med tog

Kontaktpersoner

Rolf Terje Larsen
Telefonnummer: 97420404

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon