Arbeidsleiar linjen, Hønefoss

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med drift og vedlikehald av Bane NOR sitt anlegg?

På Hønefoss er det ledig stilling som arbeidsleiar.

Som arbeidsleiar skal du organisere og leie arbeidet innan arbeidslaget og sjå til at arbeidet vert utført i følgje gjeldande lov- og avtaleverk.

Stillinga rapporterer til faggruppeleiar.

Arbeidsoppgaver

 • sørge for at prosjekt og arbeidsoppgåver vert gjennomført med ønska kvalitet
 • organisere og leie arbeidet
 • sørge for optimal anvending av mannskap og produksjonsutstyr innan arbeidslaget
 • sjå til at helse, miljø og sikkerheit (HMS) vert teke hand om
 • sjå til at arbeid vert utført i følgje gjeldande lov- og avtaleverk
 • dei til ei kvar tid delegerte oppgåver gitt av næraste leiar

Søkar må vere villig til å delta i andre drifts- og vedlikehaldsoppdrag etter behov, samt vere innstilt på turnusarbeid og ein del reising.

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som banemontør/banereparatør
 • førarkort klasse B
 • godkjent som hovudsikkerheitsvakt
 • utdanning som lokførar eller førar av skinnegående arbeidsmaskiner er ønskeleg
 • kjennskap til helse, miljø og sikkerheit
 • kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • relevante datakunnskapar

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er omgjengelig og som har interesse for og eigenskapar innan fagområdet, og som er villig til å halde seg fagleg oppdatert. Det vert lagt vekt på forståing for, og tverrfagleg samarbeid med andre faggrupper. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ha fokus på rasjonell produksjon.

Vi legg vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer, og våre verdiar som er open, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljø
 • gode moglegheiter for etter- og vidareutdanning
 • pensjon og gruppelivsforsikring
 • personalbillett på NSB sine tog

Kontaktpersoner

Kristian Ø. Hovde
Telefonnummer: Mob. 481 31 156

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon