Arbeidsleder/formann KL

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Jernbaneverkets anlegg?

Sørlandsbanen Øst har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen på strekningen Nordagutu - Kongsberg/Larvik med sidebaner. Dette innebærer forvaltning av Bane NORS eiendommer, grunn, konstruksjoner og bygninger. Faggruppen Elkraft er en avdeling i Sørlandsbanen Øst med kjerneoppgaver bestående av drift og vedlikehold av infrastrukturen innen strømforsyning.

Som arbeidsleder/formann organiserer du og leder du arbeidslaget, og sørger for å benytte ressursene optimalt.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder

Stasjoneringssteder: Nordagutu

 

Arbeidsoppgaver

 • sørge for at prosjekter og arbeidsoppgaver gjennomføres med ønsket kvalitet
 • planlegge arbeidsoppgaver i samarbeid med arbeidsplanlegger
 • påse at arbeidet utføres innenfor gjeldende lov- og avtaleverk
 • ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidet
 • de til en hver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

Du må være villig til å delta i øvrige drifts- og vedlikeholdsoppdrag etter behov, og være innstilt på reisevirksomhet og turnusarbeid. 

Stillingen inngår i Bane NORs tverrfaglige beredskapsordning ved behov, og den som ansettes må være villig til å ta de kurs som er nødvendig. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter.

Avhengig av Bane NORs behov kan det bli stilt krav om lokomotivførerutdanning. Fagarbeidere uten lokførerutdanning kan tilsettes i stillingen under forutsetning av at en forplikter seg til å ta lokomotivførerutdanning og består denne.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som energimontør
 • førerkort klasse B
 • kunnskap om helse, miljø og sikkerhet
 • kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • godkjent leder elsikkerhet, eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • relevante datakunnskaper

Det stilles helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting.

 

Personlige egenskaper

 • evne til å tenke helhetlig
 • løsningsorientert
 • arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

 

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • personalbilllett med NSBs tog
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • lønn etter gjeldende tariff

 

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Morten Kiste
Telefonnummer: (+47) 91671542
Morten Kiste
Telefonnummer: (+47) 91671542

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon