Arbeidsleder signal Kongsvingerbanen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Vil du jobbe som arbeidsleder i et tidvis hektisk, men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Arbeidsleder utøver arbeidsledelse og skal sørge for optimal anvendelse av mannskap og produksjonsutstyr innen arbeidslaget. Arbeidslederen skal organisere og lede arbeidet, påse at helse, miljø og sikkerhet ivaretas, og sørge for at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Stillingen rapporterer til arbeidsplanlegger/faggruppeleder.
Stasjoneringssted: Kongsvinger.

Arbeidsoppgaver

 • planlegging av aktiviteter innenfor de rammer som gis av overordnede
 • lede fagarbeidere og arbeidslag
 • sørge for optimal ressursutnyttelse
 • etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
 • registrere og rapportere produksjon og ressursforbruk (dokumentasjon) samt kvalitetskontroll
 • hovedsikkerhetsvakt
 • tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
 • noe deltagelse med turnusarbeid i vakt og beredskap må påregnes
 • andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som signalmontør
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • erfaring fra arbeidsledelse er ønskelig
 • fokus på rasjonell produksjon
 • kompetanse innen HMS
 • god erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • god kunnskap om jernbanevirksomhet og Bane NORS tekniske regelverk
 • førerkort for bil klasse B
 • være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag

Du må oppfylle krav i helseforskriften.

Personlige egenskaper

 • gode lederegenskaper
 • evne til å tenke helhetlig
 • gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • løsningsorientert
 • arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • har god sikkerhet og risikoforståelse
 • har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode forsikrings og pensjonsordninger
 • for tiden personalbillett med tog

Kontaktpersoner

Arne Olav Solberg
E-postadresse: solarn@banenor.no
Telefonnummer: 907 80 981

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon