Applikasjonsforvaltere veg og transport

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger flere applikasjonsforvaltere i Trondheim!

Vi søker to motiverte og erfarne applikasjonsmedarbeidere til veg- og transportområdet. IKT-løsningene på veg- og transportområdet i Statens vegvesen inneholder mye kritisk informasjon og brukes av mange. Det er behov for effektive IKT-løsninger som støtter opp om hele livsløpet fra planlegging og bygging til forvaltning, drift og vedlikehold. Som applikasjonsforvalter er du en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Vi bygger nå opp dette fagområdet i Trondheim. Stillingene har kontorsted i Teknobyen i Trondheim.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Forvaltning og videreutvikling av IKT-løsninger; identifisere og gjennomføre forbedringstiltak; følge opp at systemet tilfredsstiller funksjonelle, tekniske og sikkerhetsmessige krav
 • Bistå fagavdelingen i utvikling og anskaffelse av nye IKT-løsninger
 • Rådgiving, kravspesifisering og budsjettering
 • Delta i avtaleinngåelser og oppfølging av leverandør
 • Gjennomføring av mindre prosjekter og deltakelse i større prosjekter

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Du må ha teknisk kompetanse og IT-teknisk forståelse for å kunne ivareta oversetterrollen mellom brukerbehov og teknisk løsning. Kunnskap om og erfaring fra applikasjonsforvalting, utviklingsmetodikk og estimeringsmodeller er viktig. Det er en fordel om du har erfaring med offentlige anskaffelser, bruk og oppfølgning av IT-avtaler, inkludert budsjettplanlegging og -oppfølging. Det er en fordel om du har prosjekterfaring. Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ser etter deg som er løsningsorientert og har god gjennomføringsevne. Hvis du i tillegg liker å skape gode resultater, både alene og i fellesskap med gode kolleger, håper vi du tar kontakt for en trivelig prat!

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et lyst og fint kontorbygg i Teknobyen Innovasjonssenter i Trondheim, med gode muligheter for offentlig kommunikasjon.   
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Kim Rune Østerlie Borgersen på tlf. 918 01 908 for å få høre mer!

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger