Applikasjonsforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker applikasjonsforvalter – er det deg?

Vi søker en motivert og erfaren applikasjonsforvalter til trafikant- og kjøretøyområdet. Har du lyst til å være med på å legge til rette for tjenester innen trafikant- og kjøretøyområdet nasjonalt og internasjonalt? Liker du å følge IKT-løsninger fra de oppstår til de skal saneres? Som applikasjonsforvalter er du en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Kontorsted for stillingen blir i DBC - Drammen stasjon Business Center, et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: https://dbc.no/

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og videreutvikling av IKT-løsninger; identifisere og gjennomføre forbedringstiltak; følge opp at systemet tilfredsstiller funksjonelle, tekniske og sikkerhetsmessige krav
 • Bistå fagavdelingen i utvikling og anskaffelse av nye IKT-løsninger
 • Rådgiving, kravspesifisering og budsjettering
 • Delta i avtaleinngåelser og oppfølging av leverandør
 • Gjennomføring av mindre prosjekter og deltakelse i større prosjekter

Kvalifikasjoner

 • IT-utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • Du må ha teknisk kompetanse og IKT-teknisk forståelse for å kunne ivareta oversetterrollen mellom brukerbehov og teknisk løsning.
 • Det er en fordel om du har erfaring med offentlige anskaffelser, bruk og oppfølgning av IT-avtaler, inkludert god kjennskap til og erfaring fra budsjettplanlegging og -oppfølging, samt relevant erfaring fra samhandling med ulike miljøer, både på IKT-siden og fagsiden/forretningssiden.
 • Prosjekterfaring er fint og vektlegges.
 • Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ser etter deg som er en dyktig kommunikator. Du liker å bygge gode relasjoner til kolleger og samarbeidspartnere. Du liker å jobbe med både fagpersoner og leverandører, og en god rolle- og prosessforståelse er viktig.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter

 • introduksjonsprogram og fadderordning

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering

 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

 • godt arbeidsmiljø i et helt nytt kontorbygg med fantastisk beliggenhet rett ved Drammen stasjon (Strømsø), med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon

 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Ønsker du å høre mer om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Benny Andreassen på tlf. 908 40 755 for en hyggelig prat!

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger