Applikasjonsforvalter

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en erfaren applikasjonsforvalter som skal bidra til at organisasjonen også i tiden fremover har IT systemer som understøtter arbeidsprosessene på en god og effektiv måte. Vår IT-plattform er bygd opp rundt Microsoft Dynamics AX2009 og PMAX, med viktige støttesystem som Lydia, Microsoft CRM, datavarehus og SharePoint. Systemene er tett integrert og utveksler data seg imellom. I tillegg jobbes det med å vurdere grensesnitt til andre systemer sentralt i Bane NOR.

Vi søker deg som har god erfaring innen applikasjonsforvaltning primært knyttet til Microsoft AX og gjerne PMAX, med god kompetanse på grensesnittet mot IT drift. Ressurser med lang og god erfaring fra andre plattformer vil bli vurdert.

Du vil inngå i et kompetent miljø som ivaretar tilsvarende oppgaver i dag. På grunn av økt oppdragsmengde må vi forsterke dette miljøet. Stillingen vil være plassert i eiendomsdivisjonen i Bane NOR. Som Applikasjonsforvalter i Bane NOR Eiendom vil du inngå i avdelingen Fag og utvikling, Seksjon miljø, teknikk og sikkerhet, men du vil jobbe tett med andre avdelinger i Eiendom, og andre divisjoner i Bane NOR.  

Arbeidsoppgaver

  • Ha hovedansvar for den tekniske delen av applikasjonsforvaltning
  • Ha et utvidet ansvar som for test og utviklingsmiljøet
  • Sikre riktig tilgangskontroll i fagsystemene
  • Være bindeleddet mellom eiendomsdivisjonen og IKT sentralt samt mot IT driftsleverandør
  • Bistå med funksjonelle applikasjonsforvaltningsoppgaver rettet mot forretning
  • Utøve brukersupport og lære opp linjens superbrukere i fagsystemene
  • Samarbeide tett med linjen om muligheter og utfordringer i fagsystemene
  • Produsere og vedlikeholde systemdokumentasjon
  • Delta i prosjekter

  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan det være andre arbeidsoppgaver som
  hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig
  å gjennomføre.

   

Ønskede kvalifikasjoner

 •  
  • Minimum 3 års utdannelse eller minimum 5 års relevant erfaring innen området 
  • God kjennskap og lang erfaring med Microsoft Dynamics AX 2009 og CRM. 
  • Sertifisering på AX og CRM samt kunnskap om Microsoft D365 er ønskelig.   
  • Erfaring eller kjennskap til FDV-systemer generelt og Lydia spesielt er ønskelig
  • Erfaring fra eiendomsbransjen er en fordel.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Norsk er arbeidsspråk. 

Personlige egenskaper

  • Målrettet, systematisk og resultatorientert
  • Evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
  • Åpen, engasjert og profesjonell
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Gode samarbeids
  • og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 •  
  • En spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
  • Utfordrende saker og oppgaver i en stor eiendomsvirksomhet
  • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
  • Personalbillett med NSBs tog
  • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Lise Kristin Sunsby
Leder
Telefonnummer: 92607327

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon