Applikasjonsforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Domstolene ønsker stabil drift av systemene, samtidig som vi skal gjennomføre utvikling, kursing og hyppige produksjonssettinger i våre ulike miljøer hos våre eksterne leverandører. Du blir en viktig bidragsyter for å sikre at vi har de riktige miljøene hos de riktige leverandørene til de riktige tidspunktene. Våre plattformer er basert på MS Windows Server, MS SQL Server, MS BizTalk Server, MS Exchange Server, MS Office, Oracle WebLogic Applikasjonsserver, Citrix XenApp, Acos WebSak. Vi benytter smidige metoder i utviklingsarbeidet, og arbeider med å etablere prosesser for å ta i bruk kontinuerlige leveranser på domstolenes viktigste forretningssystemer. Du vil ha utstrakt kontakt med våre utviklings- og driftsleverandører.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at de ulike miljøene er tilgjengelig hos utviklings- og driftsleverandører, på riktig nivå og ihht leveranseplanen
 • Være sparringspartner for våre systemansvarlige ifht utvikling og forbedring av våre tekniske miljøer på de ulike systemene
 • Lede og koordinere arbeidet med utvikling av løsning for kontinuerlig leveranser
 • Forvaltning av integrasjonsplattformen MS BiztalkBidra ved tekniske eller funksjonelle utredninger som påvirker oppsett og tilgang til våre ulike tekniske miljøer
 • Bistå leverandører i feilsøking og annet SLA-arbeid
 • Bidra til å nå felles mål for utviklingsarbeidet, gjennom samarbeid med ansvarlige for saksbehandlingssystemer, portaler og driftsmiljøene til domstolene
 • Sikre god kvalitet på system- og driftsdokumentasjon
 • Utarbeide endringsmeldinger og kvalitetssikring av endringer i samarbeid med systemansvarlig og endringsleder
 • Lisenshåndtering
 • Sertifikathåndtering

I tillegg til hovedoppgavene i stillingen, vil du også delta i løpende oppgaver og prosjekter i enheten.

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med applikasjonsforvaltning
 • Erfaring med MS og Oracle teknologi
 • Erfaring med webserver
 • Erfaring fra kontinuerlige leveranser / DevOps
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevneRelevant IKT-faglig utdanning

 

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, med gode samarbeidsevner
 • Strukturert, med god gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert og samfunnsengasjert
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

 

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet i sterk endring
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lokaler i Trondheim sentrum

 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten som rådgiver/seniorrådgiver etter kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

 

Generell informasjon om DA finner du på www.domstol.no.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Arbeidsspråket er norsk.

Det bes om at søknad med CV, vitnemål og relevante attester legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet som finnes under ”søk stillingen”.

Søknadsfrist: 20.08.2017

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Kontaktpersoner

Bjørn-Are Lyngstad
Seksjonssjef
Roar Mathisen
Systemansvarlig saksbehandlingssystemer

Hvem er Domstoladministrasjonen?

Norge har 105 domstoler med 1900 ansatte. Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for domstolene. DAs ansvar overfor domstolene omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, IKT-løsninger og kommunikasjonsarbeid.

DA arbeider med å digitalisere domstolenes tjenester og arbeidsmåter. Målet er at behandlingen av saker ved domstolene skal bli mer effektiv. Enhet for IKT i DA har sentrale oppgaver i satsingen og skal styrkes med flere medarbeidere. Enheten har et særlig ansvar for arkitektur og teknologivalg, og for utvikling og drift av domstolenes IKT-løsninger. Enheten er organisert i stab og to seksjoner.