Vi søker applikasjonsforvalter innen arkivområdet – noe for deg?

Applikasjonsforvalter arkiv

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi er på utkikk etter en motivert og erfaren medarbeider med god kjennskap til applikasjonsforvaltning. IT-løsningene på arkivområdet (Mime) er sentrale løsninger for Statens vegvesen. Systemene har mange brukere og konsumentsystemer. Som applikasjonsforvalter vil du være en viktig bidragsyter i arbeidet med å sikre effektive og stabile IT-løsninger innenfor arkivområdet.

Stillingen vil ha arbeidssted Drammen, eventuelt annen aktuell lokasjon etter avtale. I Drammen blir kontorlokalene i DBC - Drammen stasjon Business Center, et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: https://dbc.no/

Arbeidsoppgaver og ansvar som applikasjonsforvalter:

 • Teknisk forvaltning og videreutvikling av IT-løsninger
 • Leverandør- og leveranseoppfølging
 • Tett dialog og samarbeid med eiersiden (fagseksjon arkiv) i utvikling, videreutvikling og anskaffelse av nye IKT-løsninger
 • Identifisere og gjennomføre forbedringstiltak, samt følge opp at porteføljen tilfredsstiller tekniske og sikkerhetsmessige krav
 • Rådgiving, kravspesifisering og avtalearbeid
 • Gjennomføring av mindre prosjekter, og deltakelse i større prosjekter

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Følgende erfaring vil bli vektlagt

 • systemteknisk kompetanse og god teknisk forståelse
 • erfaring med arkivløsninger, gjerne erfaring med teknisk drift eller forvaltning av Tieto P360 sak- og arkivløsning, eller andre tilsvarende løsninger
 • god forståelse av arkivområdet i offentlig sektor og Noark 5, erfaring med avtalearbeid og leverandøroppfølging
 • erfaring fra prosjektledelse/prosjektarbeid
 • arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi legger vekt på at du evner å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger. Du må like å jobbe med både fagpersoner og leverandører, og en god rolle- og prosessforståelse er viktig.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i nytt kontorbygg med fantastisk beliggenhet i sentrum av Drammen (Strømsø), med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon. Eventuelt annet aktuelt kontorsted.   
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Er du interessert og ønsker å få vite mer om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Mehrab Afradi på tlf. 458 12 346 for en hyggelig prat!

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger