Applikasjonseier Autodesk Revit

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er i sterk vekst i et spennende marked. Våre arbeidsprosesser er i endring som følge av ny teknologi og nye kontraktsformer. Vi har en betydelig satsing innenfor VDC, som bygger videre på vårt mangeårige strategiske arbeid med BIM.

Vi søker etter en person med interesse og god kunnskap om Autodesk Revit og BIM. Revit er vårt hovedverktøy for prosjektering innenfor flere markedsområder og for flere fag. Den personen vi søker etter er en som kan vedlikeholde og videreutvikle Norconsults kompetanse, prosesser og oppsett relatert til Revit.

Du blir del av Norconsult sitt felles BIM støtteapparat som består av en kjernegruppe med mange dyktige kolleger. Samtidig innebærer stillingen stor kontaktflate med hele firmaet gjennom opplæring, support og direkte støtte i prosjekter. Du vil få tett kontakt med vårt teknologiske spydspissmiljø «Bleeding Edge» og du vil være viktig i arbeidet med å skalere suksessene fra de innovative prosjektene til standard arbeidsmetodikk for alle.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Ansvarlig for utvikling og vedlikehold av Revit bibliotek, maler og oppsett
 • Vedlikeholde vårt Revit e-læringskursopplegg samt holde kurs ved behov
 • Dokumentere og tilgjengeliggjøre best practice
 • 2. linje support
 • Spesifisering av Revit add-ins for intern utvikling
 • BIM-coach i utvalgte prosjekter (sentral ressurs innen BIM-veiledning i tilbudsfase og i gjennomføringsfase)

For oss er det viktig at du:

 • Har gode kunnskaper innen Revit
 • Gjerne har kjennskap til BIM 360 Design og andre tilsvarende skytjenester
 • Har kunnskaper om IFC-formatet og andre buildingSMART-standarder
 • Er strukturert og ryddig
 • Har kjennskap til relevante standarder (NS3420, NS3451, NS8360 og Tverrfaglig merkesystem)
 • Ser muligheter til å forbedre arbeidsprosessene våre
 • Har utdannelse som BIM-tekniker, ingeniør eller sivilingeniør
 • Har gode kommunikasjonsevner, initiativrik og selvstendig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø der medarbeidere trives
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
 • Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet.

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger