Ansvarsfull backend-utvikler til tverrfaglig team

Stillingsbeskrivelse

Vår saksbehandling har høy grad av automatisering. Vi løser 75 prosent av alle steg i saksbehandlingen maskinelt i dag. I løpet av de kommende årene skal vi implementere regler for å samordne folketrygd og offentlig tjenestepensjon i tillegg til at vi får et helt nytt pensjonsregelverk for offentlig tjenestepensjon - den største endringen vi står overfor på nesten 100 år.

Vi har et stort og lite fagmiljø for systemutvikling: Stort nok til at vi har interessante utfordringer og mulighet til å stadig lære nye ting eller å flytte på oss innad i organisasjonen; lite nok til at din mening påvirker teknologivalg og hvordan vi jobber. I dag er vi cirka 70 utviklere og arkitekter som skriver kode, og vi ønsker flere med på laget!

Stillingens ansvar og hovedarbeidsoppgaver

Vi i utviklingsteamet Ceres jobber med pensjonsvedtak og ny offentlig tjenestepensjon, og vi ser etter en ny kollega som kan bli en del av vårt team slik at vi sammen kan implementere nye samordningsregler. Du vil jobbe med analyse, løsningsbeskrivelse, koding, testing og følge opp hvordan løsningen fungerer i produksjonsmiljøet både teknisk og funksjonelt.

Teamet leverer tjenester og data til både våre rundt en million medlemmer, kundesenteret vårt og saksbehandlerne våre. Vi søker en lagspiller som vil samarbeide både med domeneeksperter og andre utviklingsteam slik at du kan omsette domene og regler til velfungerende, forståelig kode. Du er interessert i arkitektur, programmeringsspråk, rammeverk og teknologi. Du ser på testing og å forenkle produksjonssetting som en naturlig del av en utviklers oppgaver.

Raskt fra behov til produksjon

Hos oss jobber vi alle med utvikling i tverrfaglige team bestående av utviklere, arkitekter, driftere. Kollegaer fra forretningssiden, spesialister på nytt regelverk, er også faste medlemmer av teamet. Teamet sitter sammen og gjør all utvikling, og vi er også ansvarlige for å forvalte løsningene, slik at vi følger kodebasen vår over tid. Utviklingsteamene hos oss organiserer seg selv, og det legges vekt at vi skal bli enda mer selvforsynte. En av utviklerne har også rollen scrum master, og dette er en rolle også du som vår nye kollega kan ha hvis du ønsker det.

Smidig står sterkt hos oss, og vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi har kommet et stykke på vei med devops, og vi passer i stor grad selv på løsningene i produksjon. Av og til kjøres det ut koordinerte leveranser der det er avhengigheter på tvers av løsninger og team, men ofte pusher vi ut kode til produksjon når vi selv mener den har god nok kvalitet - som regel en gang om dagen.

Ta gjerne en telefon til seksjonsleder Astri Ek Aparicio hvis du vil høre mer om stillingen!

Vi setter pris på om du laster opp dokumentasjon på høyere utdanning når du søker på stillingen. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning.

Kvalifikasjoner

 • Du har utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innenfor IT, eller kombinasjon av IT-utdannelse og relevant erfaring.
 • Du er en erfaren systemutvikler. Kanskje du også har jobbet med domenedrevet design?
 • Du har erfaring med tjenestearkitektur og API-er levert av ulike team.
 • Du har kodet i Java i en del år, noe både du og kollegaene dine syns at du får dreisen på.
 • Du har erfaring med noen av teknologiene Spring, Hibernate, Maven, Git.
 • Du har jobbet smidig og har du erfaring med hyppige/kontinuerlige leveranser og containerteknologi er det et pluss.
 • Du snakker og skriver norsk godt.

Personlige egenskaper

 • Du liker å samarbeide med andre både innenfor og utenfor teamet og kan jobbe i et komplekst domene.
 • Du får ting gjort og bidrar til at teamets oppgaver løses med god kvalitet.
 • Du lærer gjerne av kollegaer og deler også din kunnskap med andre.
 • Du er nøyaktig og har en interesse for detaljer.
 • Du deltar i både tekniske og forretningsorienterte diskusjoner.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å løse vårt samfunnsoppdrag der vi sørger for at pensjonister og uføretrygdede får lønn til rett tid!
 • Fornøyde kollegaer som tar vare på hverandre!
 • En arbeidsgiver som hensyntar livet utenfor jobb. Du vil få fleksibel arbeidstid, og vi har kortere arbeidstid på sommeren.
 • Oppmuntring og hjelp til å lære nye ting! Her er det rom for både kurs og konferanser.
 • Sentral plassering i nye lokaler på Skøyen med kort vei til buss, trikk og tog. Kontorløsningene har universell utforming, samt heis i bygget.
 • I sykkelparkeringen i kjelleren med mulighet til å vaske og lade sykkel før hjemturen.
 • Vi er en av Norges beste pensjonsordninger, med gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån.
 • Stillingen lønnes som 1364 Seniorrådgiver.

Kontaktpersoner

Astri Ek Aparicio
seksjonssjef
Telefonnummer: 95820856
Sven Erik Bjerke
seksjonssjef
Telefonnummer: 971 61 025

Hvem er Statens Pensjonskasse?

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 530 milliarder kroner for rundt 1 400 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca. 400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fire støtte-/stabsområder. 

Vi er på vei inn i en omfattende reformperiode med flere krevende og store utviklingsprosjekter. IT er et sentralt virkemiddel i den videre utviklingen av virksomheten. Reformarbeidet omfatter hele organisasjonen og krever tett samhandling mellom IT-området og forretningsområdene.