Ansvarlig for vedlikehold og fornyelse av bygningsmassen

Sentral verdibevarer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg er landsdekkende ansvarlig for å inngå avtaler og følge disse opp med Forsvaret innenfor leie, forsyning, vertskap og renhold.

Eiendomsforvaltning har det landsdekkende resultatansvaret for leie, forsyning og vertskap. Dette innebærer å sørge for nødvendige prosessbeskrivelser, retningslinjer, føringer, kvalitetsledelse samt ansvar for å følge opp regionenes rapportering i forhold til prosesser og økonomi. Regionene har regionalt gjennomføringsansvar.

Vi søker nå etter ny Sentral verdibevarer som vil være fagansvarlig for vedlikehold og fornyelse i avdeling eiendomsforvaltning.  Din fremste oppgave er å ha et ansvar for å ivareta verdiene i bygningsmassen, samt sikre planverk som understøtter overordnet måloppnåelse. Du vil i samarbeid med dine kolleger være med å utvikle byggfaglig kompetanse og bidra til god innsikt og utførelse i vedlikehold og fornyelse.

Arbeidssted vil være ved en av våre lokasjoner i Oslo, Hamar eller Harstad.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for Eiendomsforvaltnings samlede fornyelsesplan
 • Ansvarlig for Eiendomsforvaltnings samlede vedlikehold- og komponenutskiftingsplan
 • Rådgiver innen vedlikehold og fornyelse
 • Sikre at overordnede og interne føringer og krav etterleves gjennom godt samarbeid og felles forståelse.
 • Sammenfatte, kvalitetssikre og godkjenne Eiendomsforvaltnings samlede vedlikeholdsplan
 • Ivareta løpende avvikshåndtering innen komponent- og vedlikeholsplaner for tiltak som gjennomføres i regi av regionene.
 • I dialog med regionene bidra til utvikling og forbedring
 • Ivareta faglig dialog med regionene, herunder arrangere fagsamlinger

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelor-nivå, gjerne innen bygg og anlegg
 • Du har erfaring innen forvaltning og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg i større virksomhet
 • Det er ønskelig at du også har erfaring fra forvaltning i offentlig sektor
 • Det er ønskelig at du har tilleggsutdannelse innen økonomi og ledelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/Nato Secret
 • Du må ha førerkort kl B 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Du er planmessig og strukturert 
 • Du har god gjennomføringsevne 
 • Du er resultat- og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 627 700 (ltr 69) til kr. 723 200 (ltr 76). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Pål Rishovd
Avdelingsleder
Telefonnummer: 971 21 114

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger