Ansvarlig for FDVU - dokumentasjon, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved eiendomsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Eiendomsavdeling (EIA) er det opprettet en ny stilling som SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og FDV - ansvarlig (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling dokumentasjon). Stillingen vil i hovedsak være knyttet til bygningsmassen på Campus Ås.

 

EIA har 115 tilsatte som har ansvaret for drift, vedlikehold og renhold av NMBUs bygninger på Ås og Adamstuen. Totalt har NMBU per i dag ca. 150 000 kvm. gulvflate, fordelt på ca. 150 bygninger, på Ås. 40 000 kvm fordelt på 18 bygninger på Adamstuen kommer i tillegg. Avdelingens hovedmål er å legge til rette for at undervisning og forskning får best mulig arbeidsforhold. Universitetet har i tillegg til bygninger også ansvaret for en stor park og for utvendig infrastruktur på campus. Store deler av bygningsmassen og parken er fredet som følge av anleggets betydning som kulturminne i universitetssektoren.

 

Arbeidsoppgaven

Stillingen gis ansvar for kontinuerlig håndtering av forvaltnings- drift-, og vedlikeholdsinformasjon. Rollen skal bistå både drifts- og prosjektenhet med å sikre oppdatert og tilgjengelig FDV. Dette inkluderer dokumentasjon, BIM, tegninger, og øvrig bygningsinformasjon som ligger i ulike databaser og forvaltningssystemer. Systemer som benyttes i stillingen er for tiden ArchiCAD, AutoCAD, dRofus, Lydia, Sharepoint, Jotne modellserver m.fl. Stillingen vil spille en viktig rolle i digitaliseringsarbeidet ved NMBU.

 

FDV-ansvar

 • Lede FDV-arbeid for innsamling av informasjon i prosjekt i nært samarbeid med prosjektledere
 • FDV-premissgiver og koordinator ved ombygninger
 • Ved behov forestå opplæring, kontrollere og koordinere entreprenører i FDV-datainnsamling
 • Bistå med systemadministrasjon og være superbruker på NMBUs ulike FDV-systemer
 • Utbedre mangelfull FDV-dokumentasjon for eksisterende bygninger
 • Oppdatere modeller, tegninger og dokumentasjon ved mindre ombygginger
 • Modellering av eksisterende bygninger

 

SHA-ansvar

 • Overordnede ansvar og oppfølging for HMS/SHA/KS innad i bedriften og ute på prosjekter.
 • Holde seg oppdatert på gjeldene krav og regler i lover og forskrifter.
 • Systematisk HMS/SHA/KS-arbeid.

 

Generelt

 • Være en støttespiller for prosjektledere og driftsenhet
 • Opplæring av personell

 

Kvalifikasjoner

Krav

 • Teknisk utdannelse og/eller erfaring innen relevante fagfelt. Bachelor eller tilsvarende.
 • Kjennskap til databasesystemer
 • Generelt gode IT-kunnskaper og evne til å sette seg inn i og teste nye systemer
 • Erfaring med ArchiCAD eller andre BIM prosjekteringsverkt

Ønskelig

 • Erfaring med FDV-arbeid basert på NS 3451 og Tverrfaglig Merkesystem
 • Erfaring fra SHA-oppfølging i bygg- og anleggsprosjekter.
 • Erfaring med bruk av standarder og standardiseringsarbeid
 • Erfaring fra kundebehandling og opplæring
 • Kunnskap om åpen BIM
 • Førerkort Kl.B.

 

Personlige egenskaper

 • God til å lytte, samarbeide tverrfaglig og finne løsninger i felleskap
 • Initiativrik og drivende
 • Systematisk og strukturert med god gjennomføringsevne
 • Vilje til å teste ut og lære nye ting
 • Evne til å jobbe langsiktig og se helhetlig

NMBU ønsker å rekruttere flere kvinner. Dersom to eller flere blir funnet å ha tilnærmet likeverdige kvalifikasjoner, vil kvinner bli tilsatt.

 

NMBU tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en bygningsmasse med historiske og moderne bygninger
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en nyopprettet stilling
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

 

Lønnsvilkår

Stillingen lønnes som 1275 ingeniør/1087 overingeniør i lønnstrinn 50 til 60 (NOK 432.700-512.700) avhengig av kvalifikasjoner.

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved Jon G Olafsen, telefon 45034096
epost: jon.olafsen@nmbu.no

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk denne stilling» øverst på denne siden 
Søknadsfrist: 24.09.17

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2%). Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Jon G Olafsen
E-postadresse: jon.olafsen@nmbu.no
Telefonnummer: 45034096

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no