Ansvarlig for BigData løsningen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer og vi ser at digitalisering og ny teknologi vil påvirke alle deler av kraftsystemet. Disse endringene vil kreve at Statnett har arkitektur og teknologi som håndterer den økte kompleksiteten, slik som prosessering av mer sanntidsdata, økt automatisering, utnyttelse av kunstig intelligens og Big Data. 

Vi søker derfor en sulten og fremoverlent person med god forståelse for data og teknologi, som vet hvordan disse kan utnyttes for å skape innsikt, og som vil være en bidragsyter på ferden videre. Vi ønsker å bli utfordret til å være kreativ og tenke nytt.

Som ansvarlig for Big Data løsningen vil du inngå i et team i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, og du vil jobbe tett med systemansvarlig for datavarehus og rapportering. I tillegg vil du jobbe med vårt voksende Data Science-miljø som vil ha vår Data Lake-løsning som sin primære datakilde. Det er viktig at man i denne rollen arbeider tett med forretningen for å forstå deres behov og nye bruksområder for utviklingen av Big Data-løsningen.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet under enheten drifts- og markedstjenester i IKT-divisjonen. Avdelingen bygger opp et kompetanseområde som vil jobbe for å styrke og videreutvikle Data-Lake plattformen og Big Data-løsninger i Statnett. Vi ser for oss at den rette kandidaten har bred erfaring og har jobbet med analyse/statistikk, prosjektledelse, forretningsutvikling, modellering, visualisering og prediksjon. Videre vil rett kandidat evne å strukturere og presentere forretningsverdi til relevante beslutningstakere på en inspirerende måte.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Utarbeidelse av planer, krav og rammer for videreutvikling av Business Intelligence miljøet, herunder Big Data-/Data Lake-løsninger
 • Tett samarbeid med forretningen for å få kjennskap til forretningsbehov og nye bruksområder for utviklingen av plattformen
 • Forvaltning av applikasjoner knyttet mot Big Data-/Data Lake-løsningen
 • Tilrettelegge for bruk av verktøy og data som vil støtte opp under vårt interne Data Science-miljø
 • Innføre nye systemer som kan understøtte virksomhetsområdet i samråd med virksomhets- og systemarkitekter internt
 • Sørge for at Statnett imøtekommer krav til informasjonssikkerhet knyttet til Data lake plattformen

HVA KAN VI TILBY?

 • Et spennende og utviklende kompetansemiljø innenfor Busniess Intelligence, Big Data og Data Lake. Spennende mulighet til å være med i begynnelsen ved utviklingen av BI-miljøet
 • Varierende, utfordrende og interessante arbeidsoppgaver med mulighet for påvirkning i forhold til utviklingen av området
 • Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde
 • Stor variasjon i arbeidsomfang fra ulike fagmiljøer og teknologier. Teamarbeid på tvers av avdelinger- og prosjekter med kollegaer med sterk fagkompetanse både teknisk og ikke-teknisk
 • Bidra i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som vil bli benyttet av mange mennesker
 • Hovedkontor få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon
 • Gode betingelser, samt god pensjons- og forsikringsordning
 • Gode interne karriereordninger og lederverktøy

 HVEM SØKER VI?

 • Du har relevant høyere utdannelse, gjerne innen IT eller økonomi/finans
 • Du kan vise til relevant og variert erfaring gjerne fra en analytiker-rolle eller som konsulent (dette er ikke et krav)
 • Du bør være analytisk, selvstendig, strukturert, kunnskapssøkende og målrettet
 • Du må ha interesse for teknologi og prosesser, samt hvordan virksomheter kan forbedre og fornye sine prosesser ved bruk av informasjonsteknologi
 • Du må være endringsvillig og fleksibel
 • Du må evne å lære raskt, og raskt å kunne sette seg inn i nye problemstillinger og finne gode løsninger
 • Du er god til å tenke helhetlig og planmessig i forhold til konsernet
 • Du må ha gode samarbeidsevner med både forretnings- og IT ressurser, samt en sterk gjennomføringskraft

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer samt lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Høres dette interessant ut? Da hører vi gjerne fra deg. Spørsmål rettes til en av våre rekrutteringsrådgiver i Glasspaper People, Andrea Huse på tlf: 46679080 eller Kine Grorud på tlf: 90219865.

Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende samtale. Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger