Anskaffelsesrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Har du bred erfaring innen anskaffelser og lyst til å være med på reisen fra forvaltning til forretning?

Spordrift er Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende, og kombinerer fagekspertise med lokal og regional kunnskap som gir kundene en helhetlig leveranse med god kvalitet. Vi søker nå etter anskaffelsesrådgivere som ønsker å bidra til etablering av en fremtidsrettet anskaffelsesfunksjon. Våre nye rådgivere skal sørge for å gjennomføre anskaffelser som bidrar til at Spordrift når sine forretningsmessige mål, og at anskaffelsen gjennomføres i tråd med interne krav og forventinger. Våre nye medarbeidere vil være ansvarlig for å lede anskaffelsesprosesser fra behovsplanegging frem til kontrakt er signert, herunder utarbeidelse av anskaffelsesstrategi, gjennomføre konkurranseutsetting, evaluere og forhandle, samt kontraktsoppfølging.  

Arbeidsoppgaver

Planlegge og lede gjennomføringen av konkurranser Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi basert på behovs- og markedsanalyser   Gjennomføre konkurranseutsetting, herunder      Utarbeidelse, godkjennelse og utsendelse av konkurransegrunnlag iht. Lov om Offentlige Anskaffelser.  Følge opp fagansvarlig i utarbeidelse av kravspesifikasjon og teknisk evalueringMotta og evaluere tilbud, forberede og gjennomføre forhandlingerPåse at evaluering av tilbud gjennomføres i henhold til anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag Håndtere prisjusteringer og opsjoner Bidragsyter for utvikling av Spordrift sine anskaffelsesprosesser.

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra universitet/høyskole innen jus, innkjøp, økonomiske fag e.l. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning Erfaring med offentlig anskaffelser Minimum 5 års erfaring fra gjennomføring av anskaffelser Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evnerErfaring med anskaffelsesstrategier, og gjennomføring av anskaffelsesprosesserKompetanse innen leverandørstyring og oppfølgingStrukturert, engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne God skriftlig og muntlig fremstillingsevne                 

Personlige egenskaper

God økonomisk, juridisk og forretningsmessig forståelseServiceinnstilt, tillitsskapende og omgjengelig med gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerKremmerånd og kan jobbe selvstendig og strukturertBidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaverGode utviklingsmuligheterEt godt arbeidsmiljøGode pensjons- og forsikringsordninger Konkurransedyktige betingelserPersonalbillett på togreiser

Kontaktpersoner

Brit-Agnes Sværi
Kontraktssjef
Telefonnummer: 98249430

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger