Anskaffelsesrådgiver / Senior anskaffelsesrådgiver, kategoriledelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en anskaffelsesrådgiver som også kan dekke rollen som kategoriteamleder, og som vil være med på å videreutvikle vår anskaffelsesavdeling og styrke vårt fagmiljø innen kategoriledelse og anskaffelser til våre transformatorstasjoner. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Stasjon (BNS) i divisjon Bygg og Anlegg, men vil jobbe svært tett med Nettdrift og våre andre divisjoner. Avdelingen har ansvar for alle anskaffelser, kontraktsoppfølging, kategoristyring, effektivisering, koordinering og tilrettelegging innenfor anskaffelser til transformatorstasjoner.

Som anskaffelsesrådgiver vil du hovedsakelig arbeide med anskaffelser til divisjon Nettdrift og til prosjekter i divisjon Bygg og Anlegg, både elektromekanisk og entreprise.

Som kategoriteamleder vil du lede kategoriarbeidet og kategoriteamet, etablere og følge opp konkrete målsetninger for utvikling av kategorien og støtte anskaffelsesrådgiver i anskaffelsesprosesser mot prosjekter og linjeorganisasjon.

Det er viktig å se helheten i verdikjeden, kommunisere tydelig og være en dyktig rådgiver både i anskaffelsesprosesser og oppfølgingsprosesser.

Stillingens lokasjon er vi fleksible på, du kan jobbe ved et av våre kontorer i Oslo, Sandnes, Trondheim eller Alta.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser (anskaffelser av elektromekanisk materiell og utstyr, totalkontrakter og rammeavtaler)
 • Lede og utvikle kategoriarbeid
 • Leverandørutvikling og kontraktsoppfølging
 • Delta aktivt i forbedringsarbeid
 • Rådgivning og veiledning til prosjekter innen anskaffelser
 • Bidra til beste praksis og være en profesjonell partner i leverandørrelasjonen
 • Delta i utarbeidelse av analyser, strategier og planer for innkjøp

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning innen juridiske, tekniske eller økonomiske fag
 • Kompetanse og erfaring fra regelverk for offentlige anskaffelser er en fordel
 • Kunnskap om standardavtaler innen entreprise og materiell-/utstyrsanskaffelser
 • Erfaring med selv å gjennomføre de operative faser i anskaffelser
 • Erfaring med kategoriledelse, strategisk og operativt
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Endringsvillig og pådriver for implementering av ny teknologi
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, systematisk/strukturert og løsningsorientert
 • Trives med å jobbe i team og dele kompetanse
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Kommersielt fokusert og resultatorientert
 • Evne til å tenke helhetlig og strategisk

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Tor Erik Kjørstad

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger