Anskaffelsesleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du bred erfaring innen anskaffelser og kontrakter og lyst til å være med på reisen fra forvaltning til forretning i Spordrift? Spordrift er Norges største leverandør av alle tjenester knyttet til drift, vedlikehold og fornyelse avbanerelatert infrastruktur. Våre medarbeidere har gjennom generasjoner tilegnetseg kunnskap der vi kombinerer fagekspertise sammen med lokal og regionalkompetanse. Spordrift AS tilbyr kunder en helhetlig og driftssikker leveranse medhøy kvalitet. Selskapet er landsdekkende og består av de tre regioneneSør-vest, Nord og Øst.

Vi søker nå etter anskaffelsesledere som ønsker å bidra til etablering av en fremtidsrettet anskaffelsesfunksjon. Anskaffelsesleder skal sørge for å lede, planlegge og gjennomføre anskaffelser som bidrar til at Spordrift når sine forretningsmessige mål og at anskaffelsene gjennomføres i tråd med eksterne og interne krav og forventinger. Du vil være ansvarlig for å lede et team med anskaffelsesrådgivere fra behovsplanlegging til kontrakt er signert, herunder utarbeidelse av anskaffelsesstrategi, gjennomføre konkurranseutsetting, evaluere og forhandle, samt kontraktsoppfølging.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede anskaffelsesrådgivere innen utvalgte kategorier
 • Etablere system for kategoristyring, og planlegge og prioritere anskaffelser
 • Lede og gjennomføre konkurranser i henhold til. Loven om Offentlige Anskaffelser (LOA)
 • Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi basert på behovs- og markedsanalyser   
 • Gjennomføre konkurranseutsetting 
 • Etablere og implementere styringssystem for anskaffelser/kontrakt
 • Påse at KGV systemet, (Tendsign), blir tilrettelagt og brukt optimalt
 • Etablere prosesser og maler for anskaffelse/kontrakt
 • Kontinuerlig utvikle e-handelsløsninger og bruk av varekataloger
 • Opplæring av anskaffelsesprosesser og LOA i organisasjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole innen jus, innkjøp, økonomiske fag eller lignende 
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanning
 • Erfaring med ledelse av offentlig anskaffelsesprosesser
 • Minimum 5 års erfaring fra gjennomføring av anskaffelser gjerne innen teknisk drift, bygg og anlegg og/eller indirekte anskaffelser
 • Kompetanse innen leverandørstyring og oppfølging
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • God økonomisk, juridisk og forretningsmessig forståelse
 • Strukturert, engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne  
 • Tydelig leder med en motiverende lederstil  
 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner – internt og eksternt 
 • Serviceinnstilt, tillitsskapende og omgjengelig med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kremmerånd og kan jobbe selvstendig og strukturert
 • Bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Brit-Agnes Sværi
Kontraktssjef
Telefonnummer: +4798249430

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger