Anskaffelseskoordinator/juridisk rådgiver - Bodø/ Tromsø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen forvalter store ressurser og har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver foran oss. Ønsker du å være med på utviklingen i Nord-Norge er du kanskje vår nye juridiske rådgiver innen anskaffelser? Stillingen er plassert i seksjon for juridiske saker og anskaffelser.

Seksjonen bistår hele regionen med juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor flere rettsområder, og har en koordinerende og rådgivende rolle ved anskaffelser av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider.

Seksjonen er lokalisert i Bodø, Tromsø og Vadsø og består av 9 medarbeidere. Stillingen har kontorsted i Bodø eller Tromsø, men du vil også jobbe tett sammen med de øvrige medarbeiderne ved de andre kontorstedene.

Rådgiverens arbeidsoppgaver

 • Primæroppgavene vil være anskaffelsesrettslig rådgivning overfor avdelingene i regionen, herunder ved
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kunngjøring av konkurranser
 • Firmakvalifisering, evaluering av tilbud og tildeling av kontrakt
 • Forhandlinger
 • Klagesaker og håndtering av innsynskrav etter offentlighetsloven

Andre oppgaver vil kunne dreie seg om:

 • Kontraktsrett/entrepriserett
 • Erstatningsrett
 • Intern opplæring innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser, policy og rutiner
 • Deltakelse i anskaffelsesnemda
 • Kvalifikasjonskrav
 • Du må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap, gjerne med spesialisering innen anskaffelser. Det er ønskelig at du har erfaring innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser eller annen juridisk rådgivning og saksbehandling.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Dette vil vi også legge vekt på:

 • Vi trenger deg som viser initiativ og vilje til å gjennomføre gode anskaffelsesprosesser. I vårt tverrfaglige miljø med mange og utfordrende prosesser verdsettes evnen til å samarbeide, være strukturert, serviceinnstilt og løsningsorientert. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.
 • Stort engasjement og faglig utvikling
 • Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen fås hos seksjonsleder Svein-Roar Aas, tlf: 468 86 243 eller e-post svein-roar.aas@vegvesen.no.

- På veg for et bedre samfunn -

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger