Anleggsoppfølging av sikringstiltak mot flom og skred

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NVE har et viktig samfunnsansvar i å forebygge skader fra flom og skred.  Vi planlegger og gjennomfører sikringstiltak i særlig utsatte og bebygde områder. Region Nords ansvarsområde dekker Finnmark, Troms og deler av Nordland samt Svalbard. Vi har ledig et toårig engasjement med mulighet for forlengelse.

Du vil arbeide med anbudsutarbeidelse, kontraktsarbeid, prosjektledelse og anleggsoppfølging av sikringstiltak mot flom og skred i Nord Norge og på Svalbard. Vi har stor arbeidsmengde som følge av store sikringstiltak på Svalbard, og vi har behov for å styrke vårt team midlertidig. Du vil bli en del av vår sikringsteknisk gruppe i regionen, hvor vi er 9 medarbeidere med ulik fagbakgrunn. 

Arbeidsoppgaver

  • Anbudsutarbeidelse og kontraktsarbeid, prosjektledelse og anleggsoppfølging av sikringstiltak mot flom og skred.
  • Medvirkning til utarbeidelse av rutiner og system for økonomistyring, kvalitetssikring, anleggsoppfølging og kontraktsarbeid.
  • Oppfølging av kvalitetssikring og HMS.
  • Befaringer på anlegg
  • Jobben vil innebære reisevirksomhet, anslagsvis 40 reisedøgn i året 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Ingeniør/Sivilingeniør innen bygg og anlegg
  • Øvrig høyere utdanning på universitetsnivå kan også være aktuelt
  • Kompetanse og erfaring fra bygg og anlegg innen anbudsutarbeidelse, prosjektledelse, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring og/eller byggeledelse.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Fysikk til å kunne ferdes på anlegg og delta på befaringer

   I tillegg vil det være fordelaktig med:
  • Gode IKT-ferdigheter inkl G-prog, Mercel, GIS, Excel eller annen relevant programvare
  • Kjennskap til byggherreforskriften og PBL
  • Erfaring med sikringsarbeider mot flom og skred 

Personlige egenskaper

  • Seriøs, ryddig og besluttsom
  • Effektiv og resultatorientert
  • Gode samarbeidsevner og fleksibel
  • Dyktig til å utnytte egen kunnskap samt medvirke til utvikling
  • Arbeider godt både selvstendig og i team
  • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

  • Spennende arbeidsoppgaver med stor samfunnsmessig betydning
  • Mulighet for å delta i utviklingen av et kompetansemiljøet innen et fagfelt med stor samfunnsaktuell interesse
  • Samarbeid på tvers av regioner og fag
  • Et kompetent og bredt sammensatt fagmiljø.
  • Gode arbeidstidsordninger (sommertid, fleksitid, treningstid)
  • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk Medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • Årslønn innenfor spennet kr 445 000
  • kr 700 000 i stillingskode avdelings-/overingeniør ev. førstekonsulent/rådgiver(1085/1087 ev. 1407/1434). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.                 

  NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

  Legg ved vitnemål elektronisk. Attester tas med til eventuelt intervju. Søknadspapirer returneres ikke. 

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes

Kontaktpersoner

Ingeborg Johnsen
senioringeniør
Telefonnummer: 970 87 755
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62
Knut Aune Hoseth
regionssjef
Telefonnummer: 76923362

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger