Anleggsoppfølging av sikringstiltak mot flom og skred - Narvik/Region Nord

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NVE har et viktig samfunnsansvar i å forebygge skader fra flom og skred. Vi planlegger og gjennomfører sikringstiltak i særlig utsatte og bebygde områder. Region Nords ansvarsområde dekker Finnmark, Troms og deler av Nordland samt Svalbard. Vi har ledig et toårig engasjement med mulighet for forlenging.

Du vil arbeide med byggeledelse og anleggsoppfølging av sikringstiltak mot flom og skred i Nord Norge og på Svalbard. Det arbeides nå med sikringstiltak mot både flom, kvikkleire og snøskred. Du vil bli en del av vår sikringsteknisk gruppe i regionen, hvor vi er 8 medarbeidere med ulik fagbakgrunn.

Vi har også viktige oppgaver innen beredskap og krisehåndtering ved skredhendelser, skadeflom og andre hendelser i vassdrag. Du vil få en rolle i dette arbeidet og må trives i et arbeid som krever utadgående kontakt og håndtering av media.

 

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse og anleggsoppfølging av sikringstiltak mot flom og skred.
 • Oppfølging av økonomi og kontrakter
 • Oppfølging av kvalitetssikring og HMS.
 • Deltakelse i beredskapshåndtering ved flom og skred
 • Befaringer i felt
 • Jobben vil innebære reisevirksomhet, anslagsvis 60 reisedøgn i året

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør/Sivilingeniør innen bygg og anlegg
 • Øvrig relevant høyere utdanning på minimum bachelorgradsnivå kan også være aktuelt
 • Kompetanse og erfaring innen byggeledelse eller oppfølging av anleggsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget og delta på befaringer
 • I tillegg vil det være fordelaktig med:
  • Kompetanse innen anbudsoppfølging, kontrahering og HMS
  • Kjennskap til hydraulikk, geoteknikk eller skred

 

Personlige egenskaper

 • Seriøs, ryddig og besluttsom
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel
 • Evne til å ta initiativ og arbeide effektivt og målrettet
 • Arbeider godt både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver med stor samfunnsmessig betydning
 • Mulighet for å delta i utviklingen av et kompetansemiljøet innen et fagfelt med stor samfunnsaktuell interesse
 • Samarbeid på tvers av regioner og fag
 • Et kompetent og bredt sammensatt fagmiljø.
 • Gode arbeidstidsordninger (sommertid, fleksitid, treningstid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) ev. førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1407/1434/1364) etter det offentlige regulativ f.t. kr f.t. kr 435 100 - kr. 684 200 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

 

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Søknadspapirer returneres ikke.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Anita Andreassen
Telefonnummer: (+47) 412 04003
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Knut Aune Hoseth
Telefonnummer: (+47) 971 65 337

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger