Anleggsleder Elektro til Baneservice - arbeid innenfor lavspent/signal/kontaktledning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

BANESERVICE AS

 

 

 

Baneservice er Norges ledende leverandør av maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Med fremtidsrettet kompetanse støtter selskapet sine kunder i å levere sikre, effektive og miljøvennlige løsninger innen bygging og vedlikehold av spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Selskapet eies av Nærings- og fiskeridepartementet. og har omlag 360 ansatte. Omsetningen for konsernet i 2016 var på NOK 827,9 mill.

Hovedkontoret ligger på Lysaker.

Det satses på jernbanen – du kan spille en viktig rolle i denne satsningen!

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det forventes en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover. Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er i god vekst og har behov for å styrke seg ytterligere med en anleggsleder med spesialisering innenfor elektro.

Som anleggsleder elektro vil du ha en sentral rolle i oppfølging og gjennomføring av Baneservices prosjekter. Du vil ha ansvaret for den daglige driften knyttet til et prosjekt, samt være prosjektlederens høyre hånd og representant på byggeplassen. Du skal lede og motivere dine medarbeidere mot et felles mål, være opptatt av framdrift og ha evner til å planlegge godt.

Sikkerhet, kvalitet og lønnsomhet er overordnet mål for Baneservice. Som anleggsleder vil dette være prioriterte områder i ditt daglige arbeid. I tillegg vil anleggsleder sørge for at krav til HMS, ytre miljø og kvalitet ivaretas på anleggsområdet.

Stillingen rapporterer til prosjektets prosjektleder.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Være prosjektleders representant til stede på byggeplassen og stedfortreder
 • Holde dialogen med oppdragsgiver og underentreprenører.
 • Være ansvarlig for ressurser og bestillinger iht. fullmaktsmatrisen, samt planlegging og oppfølging av fremdriften i prosjektet.
 • Sikre at krav til HMS, ytre miljø og kvalitet ivaretas på anleggsområdet, samt sørge for at arbeidet utføres iht. gjeldende kontrakt, forskrifter og avtaleverk.
 • Sikre en god arbeidsmetodikk i prosjektet, samt ta initiativ til forbedringer og korrigerende tiltak.
 • Følge opp den lokale miljø- og sikkerhetsplanen samt arbeidsbeskrivelser, kontrollplan og tegninger.
 • Være ansvarlig for den daglige oppfølgingen av personal og prosjekt, og holde ukentlige teammøter.
 • Bidra til anbudsprosesser, sammen med bid-teamet.

 

Kompetanse/erfaring

 • Ingeniørhøgskole eller teknisk fagskole. Gjerne fagbrev i tillegg. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med jernbanetekniske installasjoner/anlegg, eller relevante installasjoner/anlegg.
 • Erfaring fra elektro; signal, lavspent, telecom, kontaktledning eller linjebygging og høyspent anlegg.
 • Erfaring med arbeidsledelse i anleggs- og/eller prosjektvirksomhet.
 • God kunnskap om gjeldende lover og forskrifter, samt kontrakter.
 • Grunnleggende IT-kompetanse.

 

Arbeidsstil

 • Praktisk anlagt, resultat- og løsningsorientert.
 • Evne til å lede, motivere og drive et team mot felles mål i et prosjekt.
 • God til å planlegge og til å dokumentere.
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert, slik at du sikrer god planlegging og forberedelse, samt kontroll og framdrift i prosjekter.
 • En teamspiller som evner å spille sine medarbeidere gode, samt delegere arbeidsoppgaver og forankre avgjørelser i teamet.
 • Holdninger og atferd i tråd med Baneservice sine verdier.

 

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer i et solid entreprenørselskap.
 • En arbeidsplass med utfordrende, samfunnsaktuelle og varierte oppgaver, samt muligheten til å være med på utviklingen av jernbanen.
 • Tett samarbeid med motiverte og svært kompetente medarbeidere.
 • Gode opplærings- og utviklingsmuligheter internt, samt konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon, ta gjerne uforpliktende kontakt med Experis Executive ved Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 87 020, eller Anniken Slotte, tlf. 922 25 672

Søknadsfristen: Snarest. Søknadene blir håndtert fortløpende.

Kontaktpersoner

Anniken Slotte
Telefonnummer: + 47 922 25 672
Yvonne Cagnol Hveem
Telefonnummer: +47 976 87 020

Hvem er Experis?

Experis is Norway’s largest consultancy and recruitment company with 850 consultants. We offer highly qualified consultants, recruiting and project solutions within the fields of Engineering, Finance and IT. Our Experis Executive Division recruits leaders and key personnel in the private and public sector. Among our clients you will find over 90 percent of Norway’s leading companies. Experis is a company in ManpowerGroup and is voted one of the world’s most ethical companies.

As a consultant in Experis, you will have instant access to a wide range of challenging positions and project assignments. With us, you can build your career and we will help you achieve your goals on short and long term through our national and global network. Visit us at www.Experis.no

www.experis.no.

Les mer om Experis og se flere ledige stillinger