Anleggsingeniør - Region Nord Anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE anlegg utfører i hovedsak oppdrag rettet mot sikring mot erosjon og flom, miljøtiltak i vassdrag, terskler og tørrmurer. NVE Anlegg har gjennom mange år bygd opp betydelig kompetanse når det gjelder bygging i og ved vann. Anleggsenhetene er en sentral del av NVEs beredskapsorganisasjon og skal bistå og kunne gi råd i beredskapssituasjoner. Maskinparken er moderne og tilpasset denne typen oppdrag. Erfaring fra ulike beredskapshendelser og daglig drift på anlegg bidrar til å opprettholde og videreutvikle den vassdragstekniske spisskompetansen i NVE.

Vi søker nå en anleggsingeniør som skal bidra til sikker, effektiv og kvalitetsmessig god utførelse av anleggene. Du vil utøve anleggsledelse av egne og innleide ressurser og samtidig bidra til opplæring av eksterne innenfor vassdragsteknisk utførelse. Du vil ha ansvaret for den daglige driften av din enhet ved Region Nord som strekker seg nordover fra Saltfjellet i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Arbeid ved de andre anleggsenhetene må påregnes. Stillingen medfører reiseaktivitet på grunn av varierende arbeidssteder, fortrinnsvis i Nord-Norge. Antall reisedøgn i året er ca. 45. Arbeidssted vil være ved NVEs regionkontor i Narvik

NVE Anlegg er underlagt skred- og vassdragsavdelingen i NVE og er i dag lokalisert på Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og koordinering av anleggsdriften
 • Anleggsledelse med egne ressurser og innleide entreprenører
 • Bistå til egen, intern og ekstern kompetanseheving innen fagfeltet
 • Økonomistyring
 • Innkjøp av varer, utstyr og tjenester
 • Kalkulasjon og anbudsregning
 • Kvalitetssikring og HMS
 • Kontroll og oppfølging av utført arbeid, se til at pålegg vedrørende HMS, rutiner og regelverk blir fulgt
 • Befaringer og aktivitet i ulendt terreng
 • Samhandling med grunneiere, innleide ressurser, kommuneansatte og andre
 • Være en del av NVEs beredskapsoppsett og må kunne påregnes å gå inn i krisesituasjoner
 • Stillingen medfører en del reisevirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor utdanning fra ingeniørhøgskole innen anleggsfaget
 • Erfaring fra anleggsledelse / byggeledelse
 • Erfaring fra prosjektledelse og økonomioppfølging
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen
 • Førerkort klasse B

  I tillegg vil det være fordelaktig med:
 • Erfaring med kompetanseoppbygging og formidling
 • Kjennskap til vassdragsrelaterte oppgaver

Personlige egenskaper

 • Handlekraftig og beslutningsdyktig
 • Målrettet og initiativrik
 • Strukturert og systematisk
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) som blant annet gir gode lånevilkår
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør / senioringeniør (1085/1087/1181) etter det offentlige regulativ f.t. kr 550 000 - 750 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

  Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Knut Aune Hoseth
Telefonnummer: (+47) 971 65 337
Tore Madsø
Telefonnummer: (+47) 908 97 107

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger