Anleggsformann - Region Øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NVE anlegg utfører i hovedsak oppdrag rettet mot sikring mot erosjon og flom, miljøtiltak i vassdrag, terskler og tørrmurer. Vi har gjennom mange år bygd opp betydelig kompetanse når det gjelder bygging i og ved vann. Maskinparken vår er moderne og tilpasset denne typen oppdrag.

 

Vi søker nå en anleggsformann som skal bidra til sikker, effektiv og kvalitetsmessig god utførelse av anleggene. Du vil utøve stedlig anleggsledelse av egne eller innleide ressurser og samtidig være maskinfører på de samme anleggene.

 

NVE Anlegg består av fire enheter som er organisert under fire regionkontorer (Midt, Nord, Vest, Øst).

 

Stillingen medfører reiseaktivitet på grunn av varierende arbeidssteder, fortrinnsvis på Østlandet. Antall reisedøgn i året er ca. 175. En egen særavtale for NVEs anleggsdrift regulerer godtgjørelser for reiseaktiviteten. Ønsket bosted til søkere er i region Øst. Region Øst omfatter fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark.

 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering av anleggsarbeider og ledelse av maskinførere
 • Noe stikningsarbeid
 • Kjøring av maskiner
 • Kontroll av utførte arbeid, se til at pålegg vedrørende HMS, rutiner og regelverk blir fulgt
 • Må kunne forholde seg til grunneiere, innleide ressurser, kommuneansatte og andre
 • Være en del av NVE’s beredskapsoppsett og må påregne å gå inn ved krisesituasjoner

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev og yrkesbevis som anleggsmaskinfører
 • Lang erfaring fra entreprenørvirksomhet og noe erfaring som formann
 • Erfaring fra vassdragsrelaterte anleggsarbeider vil være fordelaktig
 • Grunnkurs innen HMS
 • Førerkort klasse BCE
 • Kompetansebevis i form av ADK, ADR og arbeidsvarsling vil være fordelaktig
 • God fremstillingsevne på norsk både muntlig og skriftlig er en forutsetning for stillingen

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Selvstendig
 • Initiativrik og evne til samarbeid
 • Åpen for utfordringer
 • Det vil bli lagt vekt på om du er personlig egnet

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) som blant annet gir gode lånevilkår
 • Stillingen lønnes som formann etter det offentlige regulativ f.t. kr 450 900,- til kr 537 700- pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

  Legg ved vitnemål elektronisk. Attester tas med til eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Kenneth Brakstad
Telefonnummer: (+47) 948 67 055
Signe Loftesnes
Telefonnummer: (+47) 22 95 92 59
Tore Madsø
Telefonnummer: (+47) 908 97 107

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger