Analytisk og med interesse for klima og energi? 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter deg som vil analysere virkninger av nye rammebetingelser i et kraft- og energimarkedsperspektiv. Du forstår også viktigheten av å formidle dette på en enkel måte. Vi har nå ledig et 2-årig vikariat med mulighet for ett års forlengelse.

Vi står overfor gjennomgripende endringer av energisystemet som følge av klimaendringer, ny politikk og teknologiske nyvinninger. Som et fagdirektorat for energi er det viktig å forstå de mange utviklingstrekkene og hvordan de vil påvirke energi- og kraftsystemet fremover. Vi er 50 personer i Energiavdelingen som jobber med ulike sider av nettopp dette.

EUs energi- og klimapolitikk påvirker rammebetingelsene til norske aktører. Vi i Energiavdelingen følger dette tett. Oppfølging av endrede rammebetingelser fra EU knyttet til energieffektivisering, og betydningen dette kan få for norske aktører, er en viktig del av denne jobben.

Seksjon for energibruk og teknologi teller 16 personer, og vi jobber blant annet med å holde god oversikt over utviklingen av energibruk for ulike sektorer og energibærere, og hvilke faktorer som påvirker denne. I tillegg jobber vi med å forstå hvilken rolle nye teknologier, som lagringsteknologier, oppvarmingsløsninger og lokal produksjon vil spille og hvordan de vil påvirke energibruk, forbruksadferd og forbruksfleksibilitet. 

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe mot direktivene i pakken «Ren energi til alle» og endringer i energipolitiske rammebetingelser i EU innen energieffektivisering
 • Analysere og synliggjøre energieffektiviseringspotensiale innen ulike virkemidler og i ulike sektorer
 • Formidle analyseresultater eksternt og internt både skriftlig og muntlig
 • Bistå i NVEs arbeid med fjernvarme
 • Andre oppgaver innen avdelingens ansvarsområde kan også være aktuelt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Økonomisk/teknisk utdanning på masternivå, gjerne innen bygg eller energisystemanalyse
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk
 • Interesse for formidling på ulike kommunikasjonsplattformer
 • Erfaring og/eller kjennskap til energi- og kraftmarkedet
 • Erfaring og/eller kjennskap til energi- og effektbruk i bygg

Personlige egenskaper

 • Du er selvgående, analytisk og tenker helhetlig
 • Du har evne til å formidle kompliserte budskap på en strukturert og enkel måte
 • Du er samfunnsengasjert
 • Du har vilje, energi og motivasjon til å tenke nytt og har høy gjennomføringsevne
 • Du er god til å samarbeide og til å jobbe i team
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn etter kvalifikasjoner i stillingskode  avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør/førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181/1408/1434/1364) For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldene regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Ane Torvanger Brunvoll
Seksjonssjef
Telefonnummer: 977 79 089
Vibeke Ingebrigtsen
Rådgiver
Telefonnummer: 917 76 942

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger