Analytisk og initiativrik controller – Eiendomsutvikling og -forvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling eiendomsutvikling og forvaltning har nå ledig en spennende stilling som Controller/økonomirådgiver i staben.Staben gir råd i saker som gjelder Statsbyggs eiendomsportefølje i et faglig, økonomisk og strategisk perspektiv. Oppgavene omfatter virksomhetsstyring, budsjetter og rapportering, inkl. oppfølging av lønnsomhet på porteføljenivå. I tillegg utarbeider staben portefølje- og risikoanalyser, og har oversikt over trender og utviklingstrekk som påvirker Statsbyggs håndtering av eiendomsporteføljen nasjonalt og internasjonalt. Staben har overordnet ansvar for prosesser og internkontroll i Eiendomsavdelingen, og prosessansvaret for Statsbyggs kontraktforvaltningssystem ISY Eiendom, herunder fakturering av leiekontrakter og rådgivning i bruk av systemet.

Som controller/økonomirådgiver i Eiendomsavdelingen vil du ha det overordnede ansvaret for oppfølgingen av økonomi og rapportering for avdelingen, herunder en husleieportefølje med årlig inntekt på over 5 mrd. kroner.  Du vil også være avdelingens bindeledd inn til avdeling for økonomi og virksomhetsstyring. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utarbeide, følge opp og rapportere på husleieinntekter og budsjett
 • Løpende overordnet oversikt og kontroll over økonomi og virksomhetsplan
 • Planlegging og oppfølging i Statsbyggs økonomi- og prosjektstyringssystemer
 • Ansvar for enhetlig utførelse av arbeidsprosesser innen økonomistyring, og internkontroll i eiendomsavdelingen
 • Gjennomføring av benchmarking og analyser
 • Bidra i den strategiske styringen, virksomhetsanalyser og utvikling av Statsbyggs eiendomsportefølje
 • Økonomistøtte og faglig veiledning og bistand til ledere og ansatte i avdelingen
 • Delta i utarbeidelse av og implementering av overordnede strategier for eiendomsutvikling og forvaltning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innenfor økonomi/finans fortrinnsvis på masternivå
 • Nødvendig med solid relevant erfaring
 • Erfaring fra økonomioppfølging av investeringer og porteføljestyring, gjerne innen bygg- og eiendomsbransjen
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, budsjettprosesser og statens økonomireglement er en fordel
 • Kjennskap til metoder innen risikovurderinger og/eller intern kontroll
 • God kjennskap til bruk av digitale verktøy, med god kompetanse på Excel

Personlige egenskaper

 • Evner å se helhet samtidig som du ser og forstår detaljer
 • Løsningsorientert, fleksibel og endringsdyktig
 • Strukturert og analytisk 
 • Jobber godt selvstendig, og har høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Utviklingsorientert og har evne til å tenke nytt og være kreativ
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i tverrfaglig miljø med gode utsikter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger og boliglån gjennom Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger som støtte for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes iht. statens lønnsregulativ fra kr 600 000,- til kr 750 000,- avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes

Kontaktpersoner

Jorunn Braaten Sehlmann
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 970 37 397

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger