Analytiker - plast og miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Administrasjonen i Handelens Miljøfond består i dag av totalt fire personer. For å sikre at HMF har det kunnskapsgrunnlaget som til enhver tid er nødvendig for å oppfylle fondets målsetninger ønsker vi å ansette en

Analytiker – plast og miljø

Vi er ute etter en person som har høy kompetanse og er genuint interessert i fagfeltene plast, forsøpling, rydding, gjenvinning og kretsløpsøkonomi, og som har solid forståelse av samfunn og miljøpolitikk. Et godt kunnskapsgrunnlag er fundamentet Handelens Miljøfond vil basere sine beslutninger på.

Dine ansvarsområder vil bl.a. være:

  • Bidra til at HMFs prosjektstøtte bidrar maksimalt til å nå fondets miljømål
  • Bidra i HMFs utlysninger og andre prosjektprosesser
  • Vurdering av prosjektsøknader
  • Utforme og drive fram prosjekter som bidrar til oppnåelse av HMF sine formål
  • Faglig oppfølging og kvalitetssikring av prosjekter HMF støtter
  • Kunnskapsinnhenting, fra forskning, innovasjon og andre relevante prosesser i næringsliv og samfunn
  • Sammenstilling og analyse av resultater fra HMF-prosjekter og annen relevant aktivitet
  • Bidra til å utvikle HMFs faglige strategi, prioriteringer og satsinger
  • Inneha teknisk innsikt til å vurdere innovasjons- og teknologiprosjekter

Kompetanse

Vi ønsker oss en person som både har en akademisk og praktisk tilnærming, der kunnskap kan omsettes til praktiske oppgaver. Dette er en strategisk stilling hvor det er viktig at å besitte oppdatert kunnskap både fra inn– og utland. Analytiker må i tillegg også bidra til at kunnskapshull tettes og selv initiere kunnskapsinnhenting der det er nødvendig.

Vi forutsetter at du har minimum relevant Mastergrad, gjerne med teknisk bakgrunn og relevant arbeidserfaring. Stillingen krever gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Vi forventer at du har høy integritet, evne til nytenking, personlig initiativ, høy arbeidskapasitet og framdrift. Det er også viktig at du er strukturert og analytisk.

I en liten organisasjon er samarbeid viktig. Det er en forutsetning at vi jobber i team og er villige til «å brette opp ermene» for å løse felles oppgaver som ikke nødvendigvis faller innenfor eget fagområde. Rollen vil innebære en del reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Fagrådgiver rapporterer til Prosjektsjef.

Søknad og cv registreres på www.hartmarkexecutive/stillinger/.no

Kontaktpersoner

Petter Endsjø
i Hartmark Executive Search
E-postadresse: pe@hartmark.no
Telefonnummer: 90 83 30 50

Hvem er Handelens Miljøfond?

Handelens Miljøfond er handelens store miljøsatsing. Hvert år samles det inn 300-400 millioner kroner til miljøtiltak. Handelens Miljøfond (HMF) har som ambisjon å være Norges viktigste private bidragsyter for å løse utfordringer og utnytte muligheter knyttet til plast.

Formålet til HMF er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. For å oppnå dette gir Handelens Miljøfond støtte til nasjonale og internasjonale prosjekter

HMF har kontor sentralt i Oslo. Mer informasjon om virksomheten finner du på www.handelensmiljofond.no