Analytiker kontrakt- og leverandørmarked

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR har en sterk økning i prosjektporteføljen med en betydelig mengde prosjekter, som skal planlegges og gjennomføres i tiden fremover. Utbyggingsdivisjonen har ambisjoner om å være et ledende miljø innenfor gjennomføring av infrastrukturprosjekter, med utstrakt styring og kontroll i prosjektgjennomføringen. Utbyggingsdivisjonen har en prosjektportefølje på over 200 milliarder og et årlig budsjett på over 9 milliarder. En sterk vekst i aktivitet medfører behov for å ha grundige analyser for å bedre forstå leverandørmarkedet, prosjekt- og kontraktsporteføljen. Stillingen er nyopprettet og er spennende for en som har interesse for prosjekter, anskaffelse og leverandørindustrien.

Stillingen rapporterer til leder Analyse og Strategi

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og gjennomføre leverandørmarkeds- og kontraktanalyser i Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR
 • Utvikle og vedlikeholde modeller og verktøy relatert til analyse sammen med leder for Analyse og Strategi
 • Bistå og støtte ledelse og Utbyggingsprosjekter med analysegrunnlag til strategier og beslutninger
 • Stillingen vil ha en sentral funksjon i videre utvikling av analyse- og strategiarbeidet i Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitets- /høgskolenivå.
 • Erfaring fra analysearbeid ønskelig men ikke et krav.
 • God forretningsforståelse
 • Evne til å bearbeide og sammenstille store mengder med informasjon og presentere resultatet på en lettfattelig måte
 • Meget gode kunnskaper innen analyseverktøy som Microsoft Excel, Power BI eller tilsvarende. Kunnskap om VBA programmering fordelaktig
 • 0-2 år med relevant erfaring. Nyutdannete oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Analytisk, nøyaktig med evne til å vurdere helheten
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Proaktiv og nysgjerrig
 • Driv og evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av store og sammensatte samferdselsprosjekter
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årskort på NSBs tog

Kontaktpersoner

Vibeke Bjerknes
Telefonnummer: (+47) 986 45 381

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon