Analytiker innen kommunikasjons- og radarsignaler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi søker etter deg som ønsker å jobbe med teknisk analyse av kommunikasjons- og radarsignaler. 

Hvis du er interessert i analytisk arbeid innenfor emner som signalbehandling, digitalteknikk og kommunikasjonsteori så kan du være rett kandidat for denne stillingen. Som analytiker vil du inngå i et fagmiljø hvor alle motiveres av utfordringene ved å analysere signalformer knyttet til kommunikasjons- og radarsystemer. God kjennskap til Forsvaret og interesse vedrørende militærtekniske problemstillinger er en fellesnevner for teamet.    

Stillingens hovedoppgave er teknisk analyse av kommunikasjons- og radarsignaler.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre signalteknisk analyse av kommunikasjons- og radarsignaler
 • Bidra i interne oppdragsprosesser
 • Støtte aktuelle miljøer i Forsvaret

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad innen teknisk/naturvitenskaplige fag. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil, i særskilte tilfeller, kunne kompensere for manglende formell utdanning utover lavere teknisk utdanning
 • Relevant operativ erfaring innenfor fagområdet
 • God kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvarets virksomhet 

Det er ønskelig med:

 • Utdanning innenfor signalbehandling, kommunikasjonsteori eller elektronikksystemer
 • God kjennskap til relevante verktøy, metoder, teknikk og militærtekniske problemstillinger 

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt
 • Det kreves gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som samarbeidsevner, motivasjon, skriftlig og muntlig fremstillingsevner samt resultatorientert holdning vektlegges.

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør (kode 1087)
 • Lønn: Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) i lønnstrinn 62 – 70, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 45 90

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger