Analytiker innen kinesisk sikkerhetspolitikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten, og bidra til å løse vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt.

Vi søker deg som har erfaring fra analysearbeid relatert til Kina, eller lang erfaring som flerkildeanalytiker knyttet til sikkerhetspolitikk. Du motiveres av å levere kvalitet i et sterkt fagmiljø der tempoet er høyt. Du har gode samarbeidsegenskaper, respekt for andres kompetanse og trives med å jobbe i grupper hvor utveksling av kritiske synspunkter på hverandres arbeid er en del av normalbildet. Du har evne til å omstille deg når situasjonen krever det, og trives med å jobbe selvstendig. Du anser kvaliteten og resultatet som det viktigste, og er mindre opptatt av bred annerkjennelse for din del av sluttproduktet. Analytiske evner vektlegges ved tilsetting.

Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

Analysere, bearbeide, vurdere og rapportere om utviklingen innen prioriterte områder relatert til kinesisk sikkerhetspolitikk.

 • Analysere og bearbeide og vurdere etterretningsinformasjon
 • Utvikle informasjonsbehov til støtte for etterretningsoperasjoner
 • Delta og gi vurderinger i møter internt, eksternt, nasjonalt og internasjonalt
 • Delta og gi vurderinger til andre fag- og arbeidsgrupper relatert til fagområdet
 • Som rådgiver er hovedansvaret planlegging, koordinering og utvikling av faglige vurderinger innenfor et definert arbeidsområde.

Som seniorrådgiver er du også ansvarlig for å utvikle metoder, prosesser og/eller systemer innfor fagområdet, fatte beslutninger av faglig karakter, og representasjon i og utenfor virksomheten. Faglig veiledning og opplæring av kolleger innen samme fag-/arbeidsgruppe.

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Rådgiver:
  • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
  • Minst to års erfaring fra analysearbeid knyttet til kinesisk politikk, samfunn eller utenrikspolitikk.
  • Lang erfaring fra analysearbeid knyttet til andre geografier eller temaer kan etter vurdering kompensere for manglende erfaring knyttet til Kina.
  • Erfaring fra fagområde sikkerhetspolitikk
 • Seniorrådgiver:
  • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
  • Minst fem års erfaring fra analysearbeid knyttet til kinesisk politikk, samfunn eller utenrikspolitikk.
  • Erfaring fra fagområde sikkerhetspolitikk

Ønskelig krav:

 • PhD eller annen forskningserfaring
 • Kinesisk språkkompetanse
 • Etterretningsrelatert tjenesteerfaring

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelsestidspunktet

Personlige egenskaper

 • God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert holdning

Teamkompetanse vektlegges ved tilsetting. Med dette menes at din bakgrunn (tematisk/operativt) vil sees i sammenheng med kompetansen tilgjengelig i eksisterende team, samt Etterretningstjenestens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov. 

Vi tilbyr

 • Rådgiver (kode 1434) lønn: kr 583 500 – 665 700 (lønnstrinn 64 - 71) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale
 • Seniorrådgiver (kode 1364) lønn kr 650 300- kr 704 900 (lønnstrinn 70-77) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 319

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger