Analytiker Eress

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er ansvarlig for utviklingen og driften av et felles system for avregning av energi til togselskapene på vegne av jernbaneforvaltningen i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Sveits, Nederland og Belgia. Dette er organisert i det europeiske partnerskapssamarbeidet Eress. Løsningene som leveres fra Eress (avregningssystemet Erex) er teknologisk, systemmessig og konseptuelt banebrytende, og åpner for helt nye muligheter innen måling, avregning, oppfølging og effektivisering av energiforbruk for tog. For mer informasjon se www.eress.eu. Eress har vakt betydelig interesse i Europa. Ambisjonen er at Eress skal etableres i flere europeiske land.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre energiavregning av togselskapene i land som benytter seg av systemet
 • Ansvar for oppfølging av kundene
 • Utføre kontroll og godkjenning av energimåledata fra tog
 • Følge opp energimålere i tog
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner for håndtering av energimåledata og energiavregning
 • Delta i videreutviklingen av systemet
 • Delta i arbeidet for ytterligere utbredelse av systemet i Europa

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum utdannelse fra høyskole innenfor IKT, energi eller teknologifag
 • God kjennskap til og erfaring i bruk av ulike dataverktøy
 • Det er en forutsetning at du er god til å kommunisere, både skriftlig og muntlig på både på norsk og engelsk
 • Erfaring fra analytisk arbeid vil vurderes som positivt
 • Interesse og kompetanse om jernbanene eller energisektoren vil vurderes som positivt
 • Dokumentert utdanning eller erfaring fra ITK arbeidet vil vurderes som en fordel

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på at du er resultatorientert og nøyaktig, og har gode samarbeidsevner. Dessuten arbeider du selvstendig, strukturert og effektivt i tillegg til å ha et analytisk blikk.

Vi tilbyr

 • Et profesjonelt, hektisk og godt arbeidsmiljø
 • Internasjonalt orienterte oppgaver
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon under utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidsplass på Stortorvet 10 i Oslo sentrum
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Sverre Bragstad
Telefonnummer: 906 59 283
Yvonne Berg
Telefonnummer: 414 17 017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon