Analytiker Eress

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er ansvarlig for utviklingen og driften av et felles system for avregning av energi til togselskapene på vegne av jernbaneforvaltningen i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Sveits, Nederland og Belgia. Dette er organisert i det europeiske partnerskapssamarbeidet Eress. Løsningene som leveres fra Eress (avregningssystemet Erex) er teknologisk, systemmessig og konseptuelt banebrytende, og åpner for helt nye muligheter innen måling, avregning, oppfølging og effektivisering av energiforbruk for tog. For mer informasjon se www.eress.eu. Eress har vakt betydelig interesse i Europa. Ambisjonen er at Eress skal etableres i flere europeiske land.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre energiavregning av togselskapene i land som benytter seg av systemet
 • Ansvar for oppfølging kundene
 • Utføre kontroll og godkjenning av energimåledata fra tog
 • Følge opp energimålere i tog
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner for håndtering av energimåledata og energiavregning
 • Delta i videreutviklingen av systemet
 • Delta i arbeidet for ytterligere utbredelse av systemet i Europa
Ønskede kvalifikasjoner
 • Du har minimum utdannelse fra høyskole innenfor IKT, energi eller teknologifag
 • Du har god kjennskap til og erfaring i bruk av ulike dataverktøy
 • Erfaring fra ITK arbeidet vurderes som en fordel
 • Erfaring fra analytisk arbeid vurderes som en fordel
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel
 • Du kan vise til dokumenterte resultater
 • Interesse og kompetanse om jernbanene eller energisektoren er det en fordel
 • Du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
Personlige egenskaper
 • Det legges vekt på at du er resultatorientert og nøyaktig, og har gode samarbeidsevner. Dessuten arbeider du selvstendig, strukturert og effektivt i tillegg til å ha et analytisk blikk.
Vi tilbyr
 • Et profesjonelt, hektisk og godt arbeidsmiljø
 • Internasjonalt orienterte oppgaver
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon under utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidsplass på Stortorvet 10 i Oslo sentrum
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Dyre Martin Saxrud Gulbrandsen
Telefonnummer: 91655640

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon