Ambisiøs og engasjert forsker til modellprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet?

Transportsektoren står høyt på den politiske agendaen utfra mål om effektive transportforbindelser for befolkning og næringsliv samtidig som miljø- og klimautfordringene i særlig grad gjelder denne sektoren.

Om fagfeltet Transportmodeller:

TØIs arbeid med utvikling og bruk av modellverktøy for person- og godstransport er høyst relevant, og etterspørselen er økende. Vi har derfor behov for flere medarbeidere til fagfeltet Transportmodeller.

Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til prosjekter der vi bruker eksisterende modellverktøy og videreutvikler disse.

Vi søker en engasjert person med følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning på minimum masternivå.
 • Økonom, sivilingeniør eller realist med solid kompetanse innenfor kvantitative metoder.
 • Erfaring med bruk eller utvikling av persontransportmodeller basert på CUBE, eller lignende programpakker.
 • Erfaring med programmering (f.eks. R/Python) er en stor fordel. Det er også fint om du har noe kjennskap til geodataverktøy (ArcGis/QGIS).  
 • Kunnskap om, og interesse for transportsektoren.
 • Trives med å skrive og formidle forskning.
 • Behersker norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Både nyutdannede med kjennskap til transportmodellering og personer med relevant erfaring oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • Spennende prosjekter med samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner.
 • Meritterende forskningsvirksomhet.
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø.
 • Et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold. 
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser og gode velferdsordninger.
 • Fleksibelt arbeidssted kan vurderes.
 • Lyse og trivelige lokaler i Forskningsparken.

Generell informasjon:

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. Oppdragsgivere er Norges forskningsråd norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. Vi holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte forskningsleder Anne Madslien på tlf. 986 41 677, epost am@toi.no eller avdelingsleder Kjell Werner Johansen på tlf 992 57 620, epost kjo@toi.no

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søk stillingen her

www.toi.no finner du mer informasjon om Transportøkonomisk institutt.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Anne Madslien
Forskningsleder
E-postadresse: am@toi.no
Kjell Werner Johansen
Avdelingsleder
E-postadresse: kjo@toi.no

Hvem er Transportøkonomisk institutt (TØI)?

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. 

Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.