ALUPRO-N as, avansert lettmetallproduksjon, flytpressing og ekstrudering, søker Daglig leder

Daglig leder

Stillingsbeskrivelse

Alupro-N as driver serieproduksjon av lettmetallprodukter i eget industribygg i Trondheim. Produksjonen gjøres med avanserte formingsteknikker som er utviklet av bedriften. Vi utfører også design, produktutvikling og produkttesting av egne produkter og for kunder. Bedriften har utviklet flere produkter som er nyskapinger innen sine bruksområder. Våre viktigste produktmarked er forsvarsindustri, utstyrsleverandører til el-forsyning, verktøy- og redskapsprodusenter og landbruksmaskinprodusenter. Omsetning i 2017 var 11 mill. kr og eksportandel 35 %. Bedriften har 6 fast ansatte .

Daglig leder siden 2002 ønsker å fratre ved oppnådd pensjonsalder, og vi søker en etterfølger som har interesse av å arbeide i en liten, solid og høykompetent bedrift innen lettmetallproduksjon. Se vår hjemmeside www.alupro-n.no

Vi ønsker oss en allsidig og praktisk orientert daglig leder utdannet som siv. ing. eller ing. Passende faglig bakrunn er materialteknikk, maskin eller produktutvikling. Det er ønskelig med erfaring som leder eller mellomleder i tillegg til faglig kompetanse.

Søknad med referanser sendes til: Alupro- N as, Turistveien 50, NO-7075 Tiller.

 

Kontaktpersoner

Trond A. Rønning
Telefonnummer: 920 80 552