AKL/ Avdeling Kvalitetsleder Vann

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du utvikle deg innen kvalitetsledelse? Kan du bidra til at vi utvikler oss ytterligere på kvalitetsarbeid i organisasjonen og i prosjektene våre? Vil du lære mer om prosjekter, er løsningsorientert og har god prosessforståelse? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!

Avdelingen jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer og vår prosjektgjennomføring. Vi trenger derfor en medarbeider som kan bidra til å koordinere og utvikle kvalitetsarbeidet i organisasjonen og i prosjektene våre. Gjennom regelmessige interne revisjoner har vi fokus på å ta lærdom og jobbe proaktivt inn i prosjektene, mer enn kontroll av krav. Divisjon Vann og Miljø, som avdeling Vann og Prosess er en del av, gjennomfører årlig ledelsens gjennomgåelse av kvalitetsarbeidet, utarbeider kvalitetsmål og handlingsplaner. Avdelingskvalitetsleder (AKL) følger opp dette, samt avviks- og forbedringsarbeid innenfor egen avdeling.

Få en nøkkelrolle i utviklingen av kvalitetsledelse

I rollen som Avdelingskvalitetsleder jobber du i divisjonens kvalitetsteam og har operativt ansvar for kvalitetsarbeidet i vår avdeling. Du er en pådriver for effektiv bruk av systemene våre og en støtte for prosjekt- og linjeledelse. I rollen som avdelingens kvalitetsleder har du en viktig oppgave i å følge opp at vårt ledelsessystem for kvalitet blir fulgt i våre prosjekter, samt å være støtte for prosjektledere og forbedre avdelingens prosjektgjennomføring.

Avdelingskvalitetsleder rapporterer til avdelingssjef (VP), og du deltar jevnlig i avdelingens ledermøter.

Typiske arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Delta i divisjonens kvalitetsmøter
 • Opplæring av avdelingens medarbeidere i kvalitetssystemet
 • Delta på prosjektoverføringsmøter (fra salg til prosjekt)
 • Støtte nye prosjekt i oppstartsfasen
 • Støtte i risikostyring
 • Interne revisjoner
 • Støtte i utarbeidelse av prosjektledelsesplan/ kvalitetsplan
 • Utføre rotårsaksanalyser
 • Støtte avdelingens prosjektledere i innføring av nye verktøy

Kvalitetslederrollen er i utgangspunktet ikke tenkt å være en heltidsstilling, men passer godt i kombinasjon med f.eks. prosjektstyrer-/prosjektlederarbeid. Stillingsandel for kvalitetslederrollen omforenes med VP og HoS, i utgangspunktet 30-40 %.

Dine ferdigheter - Vårt team - Sammen utformer vi fremtiden

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være opptatt av utvikling, kunnskapsdeling og kvalitet. Du er løsningsorientert, strukturert, har gode samarbeidsevner og god forståelse for prosessarbeid. 

Vi leter også etter deg som ønsker å bruke dine lederegenskaper og kunnskap om kvalitetsledelse, og har et ønske om å delta i forbedringsprosesser.

Du bør i tillegg ha følgende ferdigheter og kompetanse:

 • Kjennskap til kvalitetsledelse
 • Erfaring med prosjektledelse og revisjon
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk, gjerne også engelsk
 • Det er positivt om du kjenner til og vil øke kunnskapen om NS ISO 9001 (Ledelsessystem for kvalitet) og risikostyring (gjerne NS 31000), men det er ingen forutsetning. Videre NS ISO 45001 og 14001.

Har du spørsmål?

Da er du velkommen til å kontakte:Tore Kofstad (Divisjons kvalitetsleder, Vann og Miljø) på tlf. +47 900 15 770

Jan-Vidar Markussen (Vice President, Avdeling Vann) på tlf. +47 975 86 118

Slik søker du

Klikk på knappen nedenfor og fortell hvorfor du er rett person for denne stillingen.

Vi ser gjerne at du sender inn søknadsbrev så snart som mulig, og gleder oss til å høre fra deg!

Kontaktpersoner

Jan-Vidar Markussen
Vice President
Telefonnummer: +47 975 86 118
Tore Kofstad
Divisjons kvalitetsleder, Vann og Miljø

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger