Aibel søker system- og metodeekspert i Haugesund

System- og metodeekspert EPC-prosjekter

Stillingsbeskrivelse

Aibel er et ledende serviceselskap innen oppstrøms olje- og gass- samt offshore vindindustri. Vi tilbyr våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen.Aibels dyktige medarbeidere er tett på kunden ved selskapets åtte kontorer i Norge og Sørøst-Asia. I tillegg har vi to moderne verft i Haugesund (Norge) og Laem Chabang (Thailand) med komplette fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter.

ER DU VÅR NYE NØKKELPERSON INNEN SYSTEM OG METODE?

HAR DU KUNNSKAP OM DIGITALISERING AV ARBEIDSPROSESSER?

Vi søker talenter med erfaring fra EPC-prosjekter og kunnskap om informasjonssystemer til våre forretningsprosjekter i Haugesund. Aibel gjennomfører mindre og større krevende prosjekter hvor vi står for engineering, innkjøp, konstruksjon og installasjon onshore og offshore. For å sikre effektivitet og kvalitet i gjennomføringen benytter vi moderne informasjonssystemer. Metodeekspertene sikrer at metode, prosesser og systemer er godt tilpasset i hvert enkelt prosjekt. Som metodeekspert i Aibel får du muligheten til å utgjøre en forskjell for å skape vår felles suksess.

Ansvar/oppgaver:

Dine viktigste leveranser og oppgaver er utvikling av systemkonsepter basert på vår metodikk, beskrive foretrukken data- og informasjonsflyt og sikre at systemer fungerer optimalt; 

  • Forankre metode og systemoppsett hos prosjektledelse
  • Utarbeide forslag til systemkonfigurasjoner for optimal data- og informasjonsflyt
  • Bistå i implementering av valgt gjennomføringsstrategi, prosesser, roller og systemer
  • Kvalitetssikre og verifisere prosesser og data- og informasjonsflyt
  • Bistå i digitalisering og kontinuerlig forbedring av våre operasjoner

Ønskede kvalifikasjoner:

Du har gjerne erfaring med planlegging, engineering eller innkjøp fra større EPC-prosjekter og kjennskap til relevante informasjonssystemer. Du har gjerne kunnskap om digitalisering innen olje & gass eller serviceindustri. Erfaring fra relevante standarder, masterdata og/eller informasjonsledelse (LCI/IM) er en fordel. Utdanning på høgskole/universitetsnivå.

Du har en tydelig og god kommunikasjonsstil, tar ansvar, er selvgående og kan dokumentere solid gjennomføringsevne. 

I denne jobben har du muligheter til å påvirke jobbinnhold og personlig utvikling i nært samspill med ledelse og nøkkelpersoner. Du får muligheter til faglig utvikling gjennom tett samarbeid med kollegaer på alle Aibels lokasjoner.

Vi tilbyr:Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser. 

Søknad:Søknadsfrist: 31.01.2020 Kontaktperson: Bjørn Ove Bjørnstad, tlf 971 48 042

Arbeidssted er Haugesund

Kontaktpersoner

Bjørn Ove Bjørnstad
Mobil: 971 48 042

Hvem er Aibel?

Aibel er et ledende serviceselskap innen oppstrøms olje- og gass- samt offshore vindindustri. Vi tilby våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen. Aibels 4.000 dyktige medarbeidere er tett på kunden ved selskapets kontorer i Norge og Sørøst-Asia. I tillegg har vi to moderne verft i Haugesund (Norge) og Laem Chabang (Thailand) med komplett fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter.

Aibel is a leading service company within the oil, gas and offshore wind industries. We provide our customers with optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout a project's entire life cycle. Aibel's 4000 skilled employees are located close to our customers at the company’s offices in Norway and South East Asia. In addition, we operate two modern yards in Haugesund and in Thailand, with complete prefabrication and construction capabilities.

Les mer om Aibel og se flere ledige stillinger