AFIS-fullmektig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avinor søker etter AFIS-fullmektig til fast stilling, ved Brønnøysund lufthavn. En AFIS-fullmektig har sin arbeidsplass i tårnet eller i et tårnsenter, og gir trafikkinformasjon til fly og helikopter på flyplassen og har oversikt over bakketrafikken.  

Krav til stillingen:

 • Må ha autorisasjon som AFIS-fullmektig fra luftfartstilsynet i Norge, og ha utøvd AFIS innenfor de siste 48 måneder. 
 • Må ha medisinsk godkjenning for AFIS-fullmektig  
 • Må fullføre og bestå opplæring/praksistrening frem til enhetsspesifikk autorisasjon 
 • Må kunne oppnå sikkerhetsklarering ved eventuelt behov 
 • Bestått ferdighetsprøve i engelsk NEPTA 
 • Fordel med fullført grunnopplæring som praksisinstruktør (OJTI) 
 • Være fleksibel og endringsvillig da AFIS-tjenesten i Norge er i endring.  

Betingelser:

 • Lønn i henhold til tariffavtale, med tillegg for eventuell hjemmevakt og ubekvem arbeidstid. Dette vil variere mellom enhetene.  
 • Du vil få utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og inspirerende fagmiljø.  
 • Vi er en IA bedrift som prioriterer trivsel og gode arbeidsforhold høyt.  
 • Avinor tilbyr konkurransedyktig lønn og har gode pensjons- og forsikringsordninger.  

Annet:

Avinor gjennomfører en rekke tiltak for å modernisere og effektivisere virksomheten og for å legge til rette for fortsatt vekst i luftfarten. Fjernstyrt tårnsenter innføres på 15 lufthavner, og dette skal driftes fra et tårnsenter i Bodø. De første fem lufthavnene som blir fjernstyrt er Røst, Vardø, Hasvik, Berlevåg og Mehamn. Innen utgangen av 2020 skal 15 tårn fjernstyres fra Bodø. Du kan lese mer om dette prosjektet her: https://avinor.no/flysikring/vare-tjenester/remote-towers/ 

Kontaktpersoner

Espen Fremstad
Telefonnummer: +47 913 30 415
Glenn-Robert Johnsen
Telefonnummer: +47 932 03 851

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger