AFIS-fullmektig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Brønnøysund lufthavn har ledige stillinger som AFIS-fullmektig, både fast og vikariat, med mulighet for at vikariatet kan endres til fast stilling.      

Det vil over de neste årene være mange ulike aktiviteter med å utvikle tekniske og operative konsepter for fjernstyrte tårn – Remote Services. Remote Services er et av de store satsningsområdene til Avinor AS og Avinor Flysikring AS.       

Krav til stillingen:       

 • Du må ha godkjent AFIS-kurs, og må bestå autorisasjonsprøve ved lufthavnen.        
 • I tillegg må du oppfylle de medisinske kravene som gjelder for stillingen, samt ha eller kunne oppnå sikkerhetsklarering.       
 • AFIS-tjenesten i Norge er i endring. Vi søker derfor etter personer som er fleksible, har gode samarbeidsevner og endringsvilje.       

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Selvstendig og initiativrik med god gjennomføringsevne
 • Etisk riktig adferd
 • Forretningsorientert - bidra til måloppnåelse på tvers av konsernet

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer ved en flyplass i stor vekst
 • Gode velferdsordninger

Betingelser:       

 • Lønn i henhold til tariffavtale, med tillegg for eventuell hjemmevakt og ubekvem arbeidstid. Dette vil variere mellom enhetene. Ansettelse av AFIS-fullmektiger med plikttjeneste skjer i henhold til særavtale.       
 • Du vil få utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og inspirerende fagmiljø.        
 • Vi er en IA bedrift som prioriterer trivsel og gode arbeidsforhold høyt.        

Avinor tilbyr konkurransedyktig lønn og har gode pensjons- og forsikringsordninger. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.       

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til operativ leder AFIS Espen Fremstad, eller lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen.

Kontaktpersoner

Espen Fremstad
Telefonnummer: +47 913 30 415
Glenn-Robert Johnsen
Telefonnummer: +47 932 03 851

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger